Dossier Rassenkeuze Onder Glas dossier: rassenkeuze

‘Meer aandacht rassenkeuze in strijd tegen ziekten en plagen'

De komende weken gaan de deuren van de verschillende zaadveredelingsbedrijven open voor de jaarlijkse presentatie van nieuwe groenterassen. In juni brengen nationale en vooral ook internationale telers een bezoek aan de tientallen potplantenbedrijven die deelnemen aan de Flower Trials. Kleuren, smaken, bloemgrootte, gebruiksgemak, bloeiwijze en resistentie zijn aspecten die een rol spelen bij veredeling van nieuwe groenterassen of sierteeltgewassen.

Zeer regelmatig komt rassenkeuze ook thematisch aan bod in Onder Glas. Voorgaande edities zijn terug te lezen op de Onder Glas website.
Inhakend op het toenemende belang van rassenontwikkeling in de strijd tegen moeilijk te bestrijden ziekten en plagen, kwamen in september 2012 de toenmalige CEMP-coördinatoren van het huidige LTO Glaskracht Nederland aan het woord. Aanleiding was de afname van het aantal toegelaten chemische gewasbeschermingsmiddelen. Door bij de rassenkeuze meer nadruk te leggen op resistenties en weerbaarheid kan de gebruiksfrequentie zo laag mogelijk blijven, zo luidde de strekking van het artikel. Dat verkleint namelijk de kans dat ziekten en plagen ongevoelig worden voor de nog resterende middelen. Lees hier het hele artikel uit Onder Glas van september 2012.