Belichting Gerbera Energiebesparing met SON-T lampen in gerbera

Meerproductie in winter mogelijk zonder verzwaring belichting

In de ‘belichtingsproef’ bij Wageningen UR Bleiswijk, zoals het gerbera onderzoek door de praktijk wordt genoemd, vergelijken de onderzoekers drie belichtingsvarianten met elkaar. Deze varianten zijn 100% LED met 10,5 uur daglengte, 50% LED en 50% hybride met 9,5 uur daglengte en 100% SON-T met 13 uur daglengte. Doel van het onderzoek is om energie te besparen op belichting bij gerbera. In het vorige onderzoek is aangetoond dat met LED-lampen elektrische energie te besparen is.

Die besparing wordt deels weer teniet gedaan door meer warmtevraag van de buizen. Daarom is dit jaar een hybride variant opgenomen, waarbij het uitschakelen van LED, dan wel SON-T, is gekoppeld aan de eventueel aanwezige actuele warmtevraag. We zien in dit lopende onderzoeksjaar dat met hybride goed te telen is en dat minder warmtevraag nodig is voor buisverwarming in vergelijking met 100% LED’s. In de praktijk belichten telers echter nog met SON-T lampen. Het is niet de verwachting dat ze snel LED’s zullen gaan toepassen. Daarom wordt ook onderzocht hoe besparing met SON-T belichting mogelijk is.
Deze laatste variant met een langere daglengte dan in de praktijk (13 uur tegenover 11,5 uur), maar met een 2ºC lagere etmaaltemperatuur, levert zeer interessante en bruikbare informatie op. De productie is hoger en de bloemen zijn zwaarder in deze afdeling ten opzichte van 100% LED’s of hybride. Bovendien wordt er ook meer bespaard op buiswarmte door een combinatie van twee doeken met Ventilation Jets ten opzichte van de andere afdelingen.

Het lijkt dus mogelijk om meer productie in de winterperiode te realiseren zonder primair de belichting intensiteit te hoeven verzwaren. Ook verbetert de bloemkwaliteit. Voorwaarde is een lage etmaaltemperatuur. Dit is voor alle bedrijven direct toepasbaar en daarmee biedt dit lopende onderzoek direct input voor de gerberateelt. Het rendement met SON-T lampen kan daarmee nog verder worden geoptimaliseerd. Daarmee zet gerbera een nieuwe stap in een verminderd energieverbruik.

Marco de Groot
FloriConsultGroup