Teeltadvies Komkommer Teeltadvies Komkommer:

Met gericht snoeibeleid kan teler gewasgroei in balans houden

Het eerste half jaar van 2015 is wat lichtniveaus betreft heel anders geƫindigd dan dat het is begonnen. Veel licht de afgelopen weken met ook hoge productieniveaus. Aangezien de gewassen op de meeste bedrijven goed zijn blijven groeien zijn er over het algemeen ook minder problemen geweest met ziektes. Voor de komende komkommerteelten blijft het echter weer opletten op bijvoorbeeld toenemende pythium-druk bij de start van de teelt.

Start altijd de eerste 9 tot 12 dagen na het planten met een cyclus met de daarvoor toegestane middelen. Doordat er bedrijven zijn met groei- en/of pythiumproblemen, zien we bij metingen en praktijkcontroles te hoge kiemgetallen van bacteriƫn en schimmels bijvoorbeeld in de druppelslangen. Probeer dit zo snel mogelijk op te lossen met de daarvoor bestemde methodes, om verdere problemen te voorkomen.
Wat betreft Mycosphaerella zijn er over het algemeen veel minder problemen geweest dan andere jaren. De uitbreiding van de chemische middelen is daar verantwoordelijk voor, maar ook de rustige opbouw van het weer. Dit kan echter zo omslaan in de komende teelten bij plotselinge weersovergangen. Ook bij extreme temperaturen zien we vaak toenemende problemen.

Met een gericht snoeibeleid kan de gewasgroei in balans worden gehouden. Zo komen er zo min mogelijk wisselingen in de EC en de groei van het gewas en kan teruggang in de EC-gift achterwege blijven. Voorkom te grove bloemen en het plotseling wegzakken van de EC naar een niveau van 2,5 - 2,8 in het substraat.
Verder is het zaak om voldoende vocht te blijven afvoeren in de avond en ochtend en condensatie van de vrucht in de ochtend te voorkomen door een te snel oplopende temperatuur. Voer daarbij een consequente schimmelbestrijding uit, vooral op de kritische momenten. Bij bloeiende stamvruchten een bestrijding uitvoeren tijdens de kop eruit halen. Bij bloei op de rank deze bestrijding herhalen als de plant iets uit balans is.
Voor de traditionele telers is de eerste teelt alweer ten einde, maar voor de meeste hogedraad telers moet de tweede teelt nog gaan starten. Dit gebeurt bijna altijd met getopte planten. Door het planmatig telen is het geen probleem om groei op de plant te houden. De plantopbouw in de eerste fase is immers zwakker dan bij een ongetopte plant.
Bij de traditionele teelt zien we in de tweede teelt een toename van getopte planten, niet altijd met goed resultaat wat betreft doorgroei op de rank. Hier zien we duidelijk dat de rassenkeuze van grote invloed is op dit teeltsysteem. Voor de herfstteelt zien we waarschijnlijk weer een toename van getopte planten ten opzichte van andere jaren. Pas het snoeibeleid en de temperatuur aan om voldoende kracht in de plant te houden.

Peter Schreurs
Tuinbouwadviesbureau Innocrop Consulting