Perkplantproef Onderzoek naar remmiddel perkplanten

Natuurlijke middelen vervangen chemische groeiregulatoren

Is het mogelijk om compacte groei bij perkplanten te stimuleren met gebruik van natuurlijke middelen in plaats van chemische groeiregulatoren? Dat is de onderzoeksvraag die op dit moment centraal staat in een perkplantenproef bij het Delphy Improvement Centre in Bleiswijk. Een proef van tien weken moet uitwijzen wat het effect is van een natuurlijk remmiddel op Petunia Surfinia ‘Sky Blue’ en Sanvitalia ‘Inca’.

Petunia groeit snel en reageert matig op remmiddelen. Sanvitalia daarentegen groeit minder snel en reageert sterk op remmiddelen. Deze twee gewassen vormen een contrast, waarbij een goed vergelijk van effecten mogelijk is. Beide gewassen zijn in week acht geplant in 10,5 cm potten en zullen rond week 18 rijp zijn voor eindbeoordeling.
Gedurende deze periode krijgen de planten vier experimentele behandelingen en twee controlebehandelingen met een natuurlijk remmiddel dat inspeelt op de plantarchitectuur en dus een compactere groei kan geven. Onderzoekster Lisanne Schuddebeurs draagt zorg voor de uitvoering van de proef en adviseur Peter Keijzer zal het gewas tussentijds visueel beoordelen. Aan het eind van de proef worden planthoogte, aantal vertakkingen en versgewicht vastgelegd.
Telers gebruiken nu chemische groeiregulatoren die hoofdzakelijk inspelen op de aanmaak van het plantenhormoon gibberelline, waardoor planten compact blijven. De inzet van deze groeiregulatoren past niet meer in een duurzame teelt. De bedrijven Melspring, Koppert Biological Systems, Van Iperen, Klasmann-Deilmann en Florensis werken daarom in deze proef samen aan een alternatief.

Pieternel van Velden