Het nieuwste wapen in de strijd tegen trips in chrysanten heet Fresh Air. Een onaangenaam ruikende toiletverfrisser jaagt de trips op uit het gewas, waardoor de bespuiting tegen trips effectiever wordt. Dat telers hier hun toevlucht toe zoeken geeft aan dat het huidige toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen ernstig tekort schiet.

Ondanks de dure inzet van biologische bestrijders, in combinatie met nog toegelaten middelen, is de trips op veel sierteelt bedrijven niet afdoende te bestrijden. Wat ontbreekt zijn correctiemiddelen, om in te zetten bij een uit de hand lopende aantasting.

Nieuwe etikettering

Dit is zeker nodig als de trips is besmet met het Tomatenbronsvlekkenvirus. De Californische trips brengt dit virus over. Bedrijven met een dergelijke infectie proberen het niveau naar nul te krijgen, maar het ontbreekt aan de juiste middelen. Ten einde raad wordt vaak gegrepen naar niet toegelaten middelen. Vanaf 1 december 2014 geldt voor verschillende middelen tegen trips de nieuwe etikettering. Bijvoorbeeld Mesurol mag dan nog maar 1 keer per jaar worden toegepast. Met deze nieuwe regels belandt een groot deel van de sierteeltsector in de illegaliteit.

Effectieve correctiemiddelen

De sector is daar mede debet aan door naar buiten toe de schijn op te houden dat de trips met het huidige pakket aan middelen en biologie goed is te bestrijden. Terwijl achter de schermen herhaaldelijk moet worden ingegrepen met niet toegelaten middelen. Een oplossing kan zijn het op recept verkrijgbaar maken van effectieve correctiemiddelen met behulp van geaccepteerde deskundigen. Op de huidige wijze verder gaan, is een doodlopende weg en maakt de lucht er niet frisser op.

Tekst: DirkJan Binnendijk Tuinbouwadviezen