Teeltadvies Tomaat Teeltadvies Tomaat (onbelicht):

Zorgvuldige voorbereidingen nemen tegen crazy roots

De onbelichte tomatentelers gaan stilaan weer richting de start van de nieuwe teelt. Om in die teelt zoveel mogelijk gevrijwaard te blijven van problemen met crazy roots, is het nu zaak om – naast het vanzelfsprekende hygiëneprotocol – uitgebreide voorzorgsmaatregelen te nemen. Afgelopen seizoen heeft naar schatting 75% van de tomatentelers in meer of mindere mate last gehad van crazy roots. De aantasting liep als een rode draad door de teelt.

Het is belangrijk om een goed reinigingsmiddel te kiezen en het middel ook direct mee te druppelen. Dus geen gaten laten vallen in het behandelingstraject. Zorgvuldige en consequente toepassing is belangrijker dan de keuze voor middel A of middel B. Bij het uitdraineren is het van belang dat contact tussen de wortels en de goot wordt voorkomen. Besteed daar voldoende aandacht aan.
Persoonlijke ervaring leert dat hoe droger en gelijkmatiger de mat is, des te kleiner de kans op crazy roots. Dat heeft te maken met de hoeveelheid zuurstof in de mat. Ook voldoende interen (tot 50-60% matvochtigheid) geeft meer zuurstof in de mat. Praktijkervaringen tonen dit aan. Dat is een belangrijke bevestiging van een actuele denkwijze. Verder is het belangrijk om de planten generatief weg te zetten. Een plant in balans geeft eveneens minder problemen. Dus bij de (middel)grove rassen de eerste 5 tot 10 trossen beugelen om grove vruchten te krijgen en de plant in balans te houden.
Vooruitlopend op het hergebruik van recirculatiewater is het zaak op dat moment dit water goed te ontsmetten.

Willem Valstar
Star Grow Consultancy