Biologisch Deze maand in Onder Glas: Teeltmedium

Omschakeling naar biologisch geeft teler nieuw elan

Na de zomerstop van Onder Glas verschijnt op donderdag 18 augustus de eerstkomende uitgave. Centraal deze maand staat het teeltmedium, variƫrend van steenwol en organisch substraat, tot traditionele teelt in de grond en alternatieven uit de grond. Strengere Europese regelgeving op gebied van emissie dwingt telers, waar mogelijk, de grondgebonden teelt te verlaten. Daar tegenover staan ondernemers die kiezen voor biologische productie en dus weer in de grond gaan telen.

In twee artikelen komen de uitdagingen en drempels van de biologische glasgroenteproductie komende maand aan bod. Enerzijds de internationale inspanningen om kennis te bundelen en de teelt verder te verbeteren, anderzijds de praktische ervaringen van het Brabantse ondernemersechtpaar Alfons en Henriƫtte van den Hoek. Door omschakeling naar de biologische tomatenteelt hebben zij hun bedrijf een nieuwe toekomst gegeven. Ook de steeds groeiende nevenactiviteiten zorgen voor een nieuw elan. De arbeidsplanning en de grondbewerking waren erg wennen. Daarentegen gaat de biologische bestrijding relatief gemakkelijk. De afzet vindt plaats via Ecoveg.
Lees de kleurrijke reportage uit Nispen over de omschakeling naar de biologische teelt deze maand in Onder Glas.

Roger Abbenhuijs