Kas als Energiebron Toekomstig onderzoek binnen programma Kas als Energiebron

Ondernemers geven richting aan energieonderzoek

Onderzoek naar het effect van lichtkleur op de plant en het efficiënt toedienen van licht en CO2 zijn belangrijke onderzoeksrichtingen vinden ondernemers. Dat bleek uit een bijeenkomst van LTO Glaskracht Nederland in Bleiswijk. Daar discussieerden ondernemers over toekomstig onderzoek binnen het programma Kas als Energiebron. De bijeenkomst geeft belangrijke input voor de call die Kas als Energiebron uit wil doen om nieuw energieonderzoek te kunnen starten.

De call gaat begin april de deur uit en geeft richting aan kennisinstellingen voor nieuwe projectideeën. Dit moet leiden tot projecten die kunnen starten in juli of in oktober. Deze projecten moeten dan bijdragen om de doelen te halen die binnen Kas als Energiebron zijn afgesproken. De ondernemersgroep van het project geeft hierbij een belangrijk advies welke projecten te honoreren.
De ondernemers werden daarnaast meegenomen in de stand van zaken van het energieonderzoek en ook zelf uitgedaagd om te komen met nieuwe ideeën, bijvoorbeeld vanuit de gewascoöperaties van LTO Glaskracht. Er is namelijk al veel kennis ontwikkeld over Het Nieuwe Telen, aardwarmte, licht- en CO2-benutting van de plant en nieuwe energiezuinige kasconcepten. Deze kennis is op 7 april, ook te zien en te horen tijdens het EnergiekEvent, waar ook wordt stilgestaan bij het 10-jarig bestaan van Kas als Energiebron.
Dit programma is het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken.

Dennis Medema
LTO Glaskracht Nederland