Eric Vereijken Eric Vereijken, landelijke commissie Tomaat LTO Glaskracht:

‘Onderzoek altijd essentieel geweest voor nieuwe ontwikkelingen’

De landelijke commissie Tomaat van LTO Glaskracht Nederland heeft op 15 april unaniem besloten om hoe dan ook te starten met een gewascoöperatie Tomaat. De tomatenteelt kan het zich volgens de commissie niet veroorloven om geen onderzoeksgelden bij elkaar te brengen en zo de aansluiting met het topsectorenbeleid te verliezen. Tomatenteler Eric Vereijken, lid van de landelijke commissie, stelt dat het veel meer kost als ieder bedrijf dat zelf moet oppakken.

Vorig jaar is geprobeerd een coöperatie op te starten, maar zonder succes. Onder andere vanwege de economische situatie op veel bedrijven en omdat de aanleiding nog niet bij iedereen voldoende duidelijk was. De landelijke commissie kiest voor een veel lagere inleg van € 30 per hectare. De coöperatie start sowieso, ongeacht het percentage deelnemers. De landelijke commissie kiest hiervoor omdat de noodzaak groot is om collectieve onderzoeksgelden te hebben.
De commissie noemt als voorbeeld onderzoek naar overmatige wortelgroei en alternatieven voor meeldauwbestrijding, wanneer zwavel weg zou vallen. Vanuit de topsectoren wordt daar veel geld in gestoken, maar alleen bij een eigen bijdrage vanuit de sector. Deze onderzoeken zijn de toekomst van de teelt en moeten door blijven gaan.

Eric Vereijken, tomatenteler in Oost-Brabant benadrukt dat onderzoek altijd heel waardevol is geweest voor nieuwe ontwikkelingen. “En voor problemen die je tegenkomt in de teelt of op je bedrijf. Als iedereen het voor het eigen bedrijf uit moet zoeken kost dit veel meer en de expertise is er niet voldoende. De glastuinbouw is sterk geworden door de uitwisseling van informatie en door problemen samen aan te pakken.”
De sector staat volgens Vereijken stil als er niet verder wordt ontwikkeld. “Het kost altijd geld en de concurrentie komt steeds dichterbij of gaat ons voorbij. Dat maakt het steeds moeilijker om een boterham te verdienen.”

Annelies Hooijmans
LTO Glaskracht Nederland