LTO Water Samen werken aan schone sloten

Onderzoek naar mogelijkheden voor collectieve waterzuivering

Een van de belangrijkste milieudoelstellingen voor de komende jaren is het verminderen van de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar de sloten en de bodem. Met als einddoel een emissieloze glastuinbouw. Om dit aan te pakken kiest belangenorganisatie LTO Glaskracht Nederland voor een regionale benadering. Samen met ondernemers, waterschappen, gemeenten en omgevingsdiensten wordt de juiste koers voor de komende jaren bepaald.

Dit doet LTO Glaskracht Nederland omdat iedere regio te maken heeft met specifieke kenmerken, waarmee binnen de landelijke wetgeving geen rekening wordt gehouden. Deze aanpak is in enkele regio’s, waaronder Westland en Oostland, inmiddels gestart.
Een van de acties waaraan nu in deze regio’s wordt gewerkt, is het onderzoek naar de mogelijkheden voor collectieve waterzuivering. Voor glastuinbouwondernemers moet dit goedkoper zijn dan een individuele voorziening en voor de overheden moet dit meer zekerheid bieden met betrekking tot de werking van de installatie. Een andere actie is het onderling afstemmen van het te voeren beleid op het gebied van gietwatervoorziening. Daardoor ontstaan er voor de ondernemers in de gehele regio gelijke rechten.

Guus Meis
Beleidsspecialist Water & Milieu LTO Glaskracht Nederland