Waterkwaliteit Binnenkort in themanummer Waterkwaliteit van Onder Glas

Onderzoek zuiveringstechnieken op koers richting beleid 2018

Met ingang van 2018 moet volgens de beleidsnota van het Ministerie van Economische Zaken 75% van de verontreinigingen – in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen – worden weggezuiverd om het aantal normoverschrijdingen met 50% te laten dalen. In 2023 komt de norm waarschijnlijk op 95% te liggen. Om in beeld te krijgen hoe de bedrijven dit voor elkaar moeten krijgen, nemen onderzoekers verschillende zuiveringstechnieken onder de loep.

Het jaartal van 2018 komt met rassen schreden dichterbij. Niet elke teler realiseert zich nog wat de consequenties zijn van genoemde beleidsnota. Onderzoekers en beleidsbepalers zijn zich al lang bewust van de impact van deze aanscherping. Dat resulteerde in gerichte, langlopende projecten, maar bijvoorbeeld ook in een breed gedragen initiatief als Glastuinbouw Waterproof.
Water is niet voor niets al jarenlang een vast thema van Onder Glas. Het bovengenoemde onderzoek naar zuiveringstechnieken komt in de komende editie – met als thema Waterkwaliteit – voor de derde keer aan bod. Tussenbalans: verschillende technieken voldoen aan de eisen die in 2018 van kracht worden en ook de strengere norm voor 2023 is technisch haalbaar.
Het themanummer Waterkwaliteit van Onder Glas verschijnt op donderdag 15 januari a.s.

Roger Abbenhuijs