Jan de Ruyter Jan de Ruyter, sectormanager ABN AMRO:

“Ook wij zijn blij met Federatie Vruchtgroente Organisaties”

Jan de Ruyter, sectormanager Plantaardige Sectoren van ABN AMRO Bank, is van mening dat een belangrijk deel van de Nederlandse voedingstuinbouw met de oprichting van de Federatie Vruchtgroente Organisaties en de coalitie met overheid en Rabobank een belangrijke stap heeft gezet op de weg naar structurele verbetering. “Dat de Rabobank als grootste agrarische kredietverstrekker een sturende rol vervult, vind ik logisch”, zo zegt hij desgevraagd.

“Ook wij zijn blij met de nieuwe federatie”, zegt De Ruyter in een eerste reactie op het nieuws dat op 15 september bekend werd gemaakt. “Door versnippering van het aanbod en een productie die in het afgelopen decennium flink is gegroeid, heeft de vruchtgroentesector structureel te kampen met lage prijzen en tegenvallende bedrijfsresultaten. Op tal van gebieden zijn ingrijpende maatregelen nodig. Dat vereist samenwerking en vertrouwen en daaraan ontbrak het nu juist. Binnen de federatie en de coalitie met overheid en Rabobank kunnen die vorm en inhoud krijgen.”

De sectormanager: “Ook wij hebben in de glastuinbouw een omvangrijke kredietportefeuille. Dat ze geen actieve rol vervullen in de coalitie, vindt hij geen probleem. “Wij zijn wel degelijk betrokken geweest bij de aanloop naar deze belangrijke stap. Onze visie is op tafel gekomen en we hebben met alle betrokken partijen gesproken. Wij kunnen ons goed vinden in de benoemde thema’s en doelstellingen. Dat de Rabobank binnen de coalitie het voortouw neemt in het vlottrekken van de herstructurering, is logisch en prima.”

Jan van Staalduinen