Advies organische mest Teeltadvies bemesting:

Organische stof belangrijk, maar lukraak toedienen niet slim

Organische stof kan je het hele jaar aan de grond toedienen, tussen de teelten door. Maar het najaar en de winter zijn toch de perioden waarin er meer over kan worden nagedacht. De beschikbaarheid is in het najaar ook groter, denk aan alle groencompost die dan beschikbaar komt. Organische stof is belangrijk voor een grond. Het verhoogt de watervasthoudendheid van de grond en vergoot het bufferend vermogen voor nutriƫnten. Lukraak organische stof toedienen is echter niet slim.

Het moet met beleid gebeuren en zal voor iedere teelt, grondsoort en daarmee eigenlijk voor ieder bedrijf anders zijn. De grondsoort, het percentage organische stof van de grond zelf, de pH, de C/N-verhouding zijn van belang voor een juiste keuze van type organische stof.
Veel telers melden dat de gewasgroei reageert op verse organische mest. Van verse organische stof is de C/N-verhouding laag, waardoor het makkelijk afbreekt en het microbiologisch leven stimuleert. Het toedienen zal effect hebben, omdat waterbeschikbaarheid en de hoeveelheid nutriƫnten (vooral stikstof en kali) toeneemt. Voor lichtere gronden is dat gunstig. Echter van de toegediende verse organische mest blijft soms weinig over. In het eerste jaar gaat al het merendeel verloren door verdere afbraak in de grond. Zeker als de gronden regelmatig worden gestoomd.

Meer gecomposteerde organische stof draagt beter bij aan de opbouw van organische stof in de grond. De C/N-verhouding is hoger, waardoor het stabieler is. Het zorgt voor meer humusvorming in de grond, wat weer positief is voor de bufferende werking van de grond. Het geeft ook meer structuur aan de bodem. Vooral vanwege de structuur is dit voor zwaardere kleigronden veelal een betere keuze.
Gewasresten en opkweekpotjes zijn vaak een goede combinatie, omdat het een samenvoeging is van vers materiaal (gewasresten) en meer stabieler materiaal (turf). Dan is het wel zaak om de juiste hoeveelheid te bepalen die bij de kasgrond past.

Geerten van der Lugt
Adviseur gewas, water en plantenvoeding