LTO Radijs Keuze Gewascoöperatie werpt vruchten af:

Passende structuur private financiering collectieve kennisontwikkeling

In de zomer van 2013 werd vanuit de landelijke commissie Radijs de eerste gewascoöperatie opgericht. Sinds die tijd hebben tien andere gewasgroepen van LTO Glaskracht Nederland dat voorbeeld gevolgd. In alle landelijke commissies is private financiering van collectieve kennisontwikkeling voortdurend onderwerp van gesprek. Tot nu kozen tien gewasgroepen voor een coöperatie. In enkele andere groepen vindt deze discussie nu plaats.

Daarnaast zijn bij chrysant en aubergine andersoortige collectieven voor private financiering tot stand gekomen. Die worden ook mede door LTO Glaskracht Nederland ondersteund. Door de elf gewascoöperaties is intussen voor ongeveer € 600.000 bijgedragen aan onderzoek met een totale waarde van € 3.800.000. De andere bijdragen voor dit onderzoek komen uit andere bronnen, zoals de Topsector Tuinbouw (TKI), Kas als Energiebron, de laatste fondsen vanuit het voormalige Productschap Tuinbouw, fabrikanten en toeleveranciers. Hiermee hebben de gewascoöperaties iedere euro die zij hebben bijgedragen aan deze onderzoeken weten te vervijfvoudigen.
Inmiddels zijn opnieuw diverse nieuwe voorstellen en ideeën voor vervolgonderzoek ingediend in samenwerking met diverse kennispartijen. Daarin zijn financiële bijdragen vanuit gewascoöperaties opgenomen.

Naast deze financiële participaties hebben leden van gewascoöperaties veel tijd en energie gestoken in onderzoek en de begeleiding daarvan. Die bijdrage is lastig in geld uit te drukken, maar is onmisbaar voor het slagen van onderzoek. Voor de betreffende ondernemers levert deze inzet bijna altijd een concrete kennisvoorsprong op.

Geert van Oosterhout en Nikos van Aelst
LTO Glaskracht Nederland