Bemesting Binnenkort in Onder Glas: Bemesting

‘Planten maken hun eigen bodem’

De aandacht voor de microbiologie rond de wortels groeit. Een pionier en een beleidsmedewerker benadrukken in Onder Glas van juni (met als thema: Bemesting) onafhankelijk van elkaar dat een beter bodemleven niet een kwestie is van een extra stofje of wellicht een bacteriesoort, maar van een andere benadering van de teelt. Probeer gewoon eens een deel van een kap uit, is het advies. Ervaring leert immers dat een goede microbiologie rond de wortels zorgt voor sterke en meer weerbare planten.

Bemesting is een van de thema’s die jaarlijks aan bod komen in Onder Glas. Niet verwonderlijk; enerzijds gezien de essentiële bijdrage van uitgebalanceerde voeding voor een optimale productie, anderzijds vanwege de diverse ontwikkelingen, zowel in techniek als type meststoffen. In het oog springt daarnaast de snel groeiende aandacht voor de bodem. Met kunstmest en het telen uit de grond, zijn we het oog daarop wat kwijt geraakt, zo luidt een van de conclusies. De herontdekking is een leerproces; terug naar het besef dat plantengroei meer vergt dan wat hoofd- en sporenelementen.

Het themanummer Bemesting van Onder Glas valt op donderdag 23 juni in de bus. Ook dit jaar is dat een gecombineerde juni/juli-uitgave. De eerstvolgende uitgave verschijnt op donderdag 18 augustus.