Eveline Stilma SIGN en InnovatieNetwerk stimuleren marktgericht innoveren

Project Polyculturen onder glas gaat van theorie naar praktijk

Met het project Polyculturen Onder Glas willen SIGN en InnovatieNetwerk telers een nieuw perspectief bieden voor marktgerichte innovatie. Eveline Stilma van InnoPlant stelt de bestaande kennis en ervaringen op schrift en helpt geïnteresseerde telers op weg om de theorie in praktijk te brengen. “Meerdere teelten in één kas vormen een mooi uitgangspunt om telers en consumenten op duurzame en laagdrempelige wijze bij elkaar te brengen”, licht zij toe.

De eerste praktijkervaringen met polyculturen onder glas krijgen langzaam vorm. De BoereGoed Kas in De Lier, mede mogelijk gemaakt door Rabobank Westland, draaide vorig jaar haar eerste volledige seizoen en is inmiddels uitgebreid met een aspergekas in het aangrenzende Maasland. Naast de gewassen die initiatiefnemer Frank van Kleef en zijn mensen, waaronder een flink aantal vrijwilligers, er telen, zorgen geassocieerde kwekerijen dat consumenten in de regio jaarrond een gevarieerd en compleet groentepakket krijgen aangeboden, al dan niet via een abonnement.

Eveline Stilma is gepromoveerd op biodiversiteitsontwikkeling in mengteeltsystemen. In de akkerbouw en met gemengde bedrijfsvormen heeft ze daar de afgelopen jaren al ervaring mee opgebouwd.
“Ik ben zeer geïnteresseerd in de combinatie people, planet en profit in relatie tot teeltsystemen. Polyculturen in de vollegrond vormen de basis. In een kas heb je een ander klimaat en kun je met andere gewassen werken. Wanneer je hoogstaande innovaties samen met de teler ontwikkelt en hij daaraan actief bijdraagt, neemt de kans van slagen toe. Hij maakt zich de kennis beter eigen en leert al doende bij, waardoor het echt zijn project wordt.”
Het kost uiteraard wel tijd om een duurzaam teeltplan op te zetten en uit te rollen, de afzet en marketing te organiseren en het bedrijf uit te bouwen. Zeker in het huidige investeringsklimaat. Het is echt een groeiproces.”

Op een rijdende trein springen is er dus niet bij, maar je kunt wel van elkaars ervaringen leren. Stilma schrijft daarom een boek waarin die kennis en ervaringen zijn gebundeld. Daarnaast draagt zij haar kennis over aan telers die de stap van theorie naar praktijk willen zetten. “Ik ben onder andere betrokken bij initiatieven in Oudewater, Doorwerth en Almere”, verklaart de kennismakelaar. “Eén van de betrokken telers wil ook paddenstoelen telen om warmte en CO2 in de kas te brengen. Zelfs aquaculturen zijn denkbaar, omdat die bij kunnen dragen aan een gesloten kringloop.”

Jan van Staalduinen