Gewasbescherming Teeltadvies Gewasbescherming:

Restricties abamectine, pirimicarb en teflubenzuron

Het is inmiddels algemeen bekend dat gebruik van middelen met imidacloprid als werkzame stof (onder andere Admire en Kohinor 700 WG) alleen nog zijn toegestaan mits het filterspoelwater, drainwater of drainagewater (bij grondgebonden teelt) wordt gezuiverd, voordat het op het oppervlaktewater of de riolering wordt geloosd. Op bedrijven waar een dergelijke voorziening niet aanwezig is (nu nog vrijwel alle bedrijven), is gebruik van deze middelen dus niet meer toegestaan.

In het wettelijk gebruiksvoorschrift van deze middelen staat hierover het volgende vermeld: ‘Om in het water levende organismen te beschermen is het in de bedekte teelten niet toegestaan om ongezuiverd filterspoelwater, drainwater bij substraatteelten en drainagewater bij grondgebonden teelten op het oppervlaktewater te lozen. Het te lozen drain-, drainage en filterspoelwater mag uitsluitend worden geloosd, nadat het te lozen drain-, drainage en filterspoelwater wordt geleid door een werkende zuiveringsvoorziening.’
Deze zuiveringsvoorziening moet bestaan uit één van onderstaande combinaties van technieken:

  • H2O2 + MDUV + actief koolfilter of
  • H2O2 + LDUV + actief koolfilter of
  • Ozon + actief koolfilter
  • Een andere door het bevoegd gezag gelijkwaardig verklaarde techniek
De zuiveringsvoorziening dient tenminste eenmaal per jaar op de goede werking te worden gecontroleerd en onderhouden door een deskundige op het gebied van zuiveringsvoorzieningen. Een bewijs van de controle en het onderhoud moet binnen de inrichting aanwezig zijn en op aanvraag direct te tonen.
Veel minder bekend is dat dezelfde restricties inmiddels ook gelden voor alle middelen met de werkzame stoffen: abamectine, pirimicarb en teflubenzuron. Ook bij deze middelen staat de bovenstaande tekst in het nieuwe wettelijk gebruiksvoorschrift vermeld. Vanaf begin dit jaar is deze restrictie ingegaan voor alle middelen met pirimicarb als werkzame stof (Pirimor). De opgebruiktermijn van het oude etiket liep tot 1 juli 2015. Voor alle middelen met abamectine als werkzame stof (Vertimec gold, Vectine Plus, en diverse Abamectines) geldt deze restrictie vanaf 1 augustus 2015. De opgebruiktermijn van het oude etiket is op 1 november 2015 verlopen. Voor teflubenzuron (Nomolt) geldt de restrictie al vanaf 1 oktober 2015. De opgebruiktermijn van het oude etiket verloopt op 1 januari 2016.
Dit houdt dus in dat de middelen op basis van abamectine en pirimicarb op dit moment op vrijwel alle bedrijven niet meer zijn toegestaan. Nomolt met het oude etiket mag nog tot het eind van dit jaar worden opgebruikt.

Gert Benders
Tuinbouwadviesbureau Van der Ende