Deze week werden de eerste komkommers geoogst bij Tuinderij Vahl in IJsselmuiden. Dat is zo’n zes weken eerder dan vorig jaar, toen de ondernemers vanwege de hoge gas- en stroomprijzen later plantten en startten met belichten. Hoewel de gas- en elektriciteitsprijzen inmiddels zijn gezakt, betalen de telers dit jaar nog wel fors meer voor de warmte die ze nodig hebben. Dit doordat ze nauwelijks nog SDE-subsidie ontvangen op de aardwarmte en warmte uit biomassa die wordt ingezet.

Vorig jaar besloten André, Dries en Kees Vahl pas medio januari te starten met de komkommerteelt in hun kas met LED-belichting. Dit was ongeveer een maand later dan normaal. “We telen op ruim 2 hectare hogedraad komkommers onder LED’s. Door de hoge gas- en stroomprijzen, besloten we in deze kas echter later te starten én niet te gaan belichten. Tijdens uren dat de elektriciteitsprijzen laag zijn, halen we stroom van het net. Bij hoge stroomprijzen zetten we de WKK in. Hierbij speelde de hoge gasprijs ons dus parten. Zeker omdat we qua warmte ruimschoots zijn voorzien vanuit duurzame bronnen. Om die reden mag de warmte uit de WKK eigenlijk niets kosten”, vertelt Kees Vahl. “Al vrij snel na het planten, daalden de stroomprijzen echter en zijn we toch wat gaan belichten. Desondanks konden we pas in week 8 de eerste komkommers oogsten. Voordeel was dat de komkommerprijzen toen wel heel goed waren.”

Fantastisch

Dit seizoen is het weer ‘business as usual’ bij Tuinderij Vahl. Op 15 december gingen de planten voor de belichte teelt de kas in, deze week werd gestart met het planten in de kas van 7,9 hectare voor de onbelichte teelt. “En we konden deze week de eerste komkommers oogsten uit de belichte kas”, zegt Vahl. “We hebben vanaf het begin van de teelt belicht. Dit is weer rond te rekenen doordat de gas- en elektriciteitsprijzen zijn gedaald.”
Het telen onder full-LED bevalt de ondernemers uitermate goed. “Het is fantastisch”, stelt Vahl. “Doordat wij met dimbare LED’s werken kun je ervoor zorgen dat de plant iedere dag exact dezelfde hoeveelheid licht krijgt. Hierdoor kun je heel gericht plannen; qua arbeid, oogst, et cetera. Ook ligt de productie zo’n 75 procent hoger dan bij de onbelichte teelt van hogedraad komkommer.”

Fors hogere warmtekosten

Toch zijn er ook zorgen. De telers betalen namelijk fors meer voor hun warmte dan voorheen. Op het bedrijf wordt zowel geothermie als warmte uit biomassa ingezet; de ondernemers zijn medeaandeelhouder in deze projecten. “Door de stijging van de gasprijs is de SDE-subsidie op deze duurzame warmte echter fors gedaald. De SDE is namelijk gekoppeld aan de gasprijs. De gasgestookte ketel is dus de referentie; een vergelijking die zonder meer verouderd is. In 2023 kregen we helemaal geen SDE, dit jaar mondjesmaat. De gasprijzen zijn inmiddels wel gedaald, maar de verhoging van de SDE-subsidie ‘ijlt’ wat dit betreft nog na. Afgelopen jaar betaalden we vier keer zoveel voor onze warmte dan bij verwarmen middels een WKK. Dit jaar zal dat het dubbele zijn. En geen aardwarmte of biomassa-warmte afnemen is ook geen optie; we moeten de exploitatie van de biomassa-installatie en de aardwarmtebronnen namelijk op orde houden.”

Gestraft voor voortrekkersrol

De geschetste situatie zorgt er volgens Vahl voor dat bepaalde plannen voor verdere bedrijfsontwikkeling nog even worden uitgesteld. “We hebben grond aangekocht voor een uitbreiding, maar daar moeten we nog mee wachten totdat duurzaamheid weer kan concurreren met gasgestookt.  In feite worden we gestraft voor het feit dat we vooroplopen in verduurzaming. Dat is zuur.”

Tekst: Ank van Lier, beeld: Vidiphoto