Ter voorbereiding op toekomstige ruimtemissies simuleert het EU H2020 EDEN-ISS-project een ruimtemissie van één jaar op een geïsoleerde locatie op Antartica. Onderdeel van het project is het telen van groenten onder extreme (klimaat)omstandigheden in een speciale kas. De eerste teeltresultaten van de speciale kas zijn inmiddels binnen en stemmen voorzichtig positief.

Begin dit jaar kwam de speciale kas in onderdelen aan op Antartica. Nadat de kas was opgebouwd, werden in de tweede helft van februari de eerste planten gezaaid.

Mechanische teeltassistent

Ruimtetechnicus Paul Zabel is verantwoordelijk voor de teelt van de gewassen. Zabel wordt bij zijn teeltwerkzaamheden bijgestaan door een geautomatiseerd systeem dat is ontwikkeld door de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research (WUR). Het systeem is speciaal ontwikkeld voor de ruimteteelt en evalueert de groeisnelheid, voorspelt de oogsttijd en detecteert tijdig afwijkingen in het gewas. De mechanische teeltassistent doet dit op basis van beelden van eenvoudige en goedkope camera’s.

Groeihandboek ruimteteelt

De business unit Glastuinbouw van WUR hielp bij de voorbereidingen van het ontwerp en dimensioneren van de installaties van de zogenoemde Future Exploration Greenhouse. Daarnaast hielp de business unit ook bij het leveren van de inputs van de Future Exploration Greenhouse. Hiervoor selecteerde de business unit onder andere geschikte gewassen voor de ‘ruimteteelt’ en maakte het een groeihandboek.

Eerste teeltresultaten

De experts van de business unit Glastuinbouw van WUR worden alleen geattendeerd over de activiteiten in het Duitse station Neumayer als dit echt broodnodig is. Voorbeelden zijn het evalueren en bespreken van eventuele koerswijzigingen. De eerste teeltresultaten zijn echter dermate positief dat een koerswijziging voorlopig niet nodig lijkt. Zabel heeft uit de eerste 120 oogsten uit de ruimtekas bijna 100 kg vers voedsel geoogst. De opbrengst bestaat uit 120 kroppen sla, 315 komkommers, 179 radijsjes, 1502 tomaten en verschillende bladgroenten en kruiden.

Bron: Wageningen University & Research. Foto: Eden ISS.

Gerelateerd