De omvang van de totale schade als gevolg van het noodweer dat op 23 juni 2016 delen van Oost-Brabant en Noord-Limburg trof is nog lang niet bekend. Dat duurt mogelijk meer dan een jaar. Het is sterk afhankelijk van de levering van glas en de beschikbare capaciteit van kassenbouwers en herstelbedrijven. Willem Snoeker van Interpolis schat de schade voorlopig op 70 miljoen euro, maar dit kan nog oplopen.

De schade-experts zijn direct na de hagelbui het gebied al ingegaan om polshoogte te nemen. Meteen was duidelijk dat de schade enorm was. “Op lokaal niveau is dit een ramp van grote omvang. De grootte van de hagelstenen maakte de situatie bijzonder”, legt Snoeker uit.

De dagen erna zijn alle getroffen bedrijven bezocht. Daarbij hebben de experts afgewogen of gewassen en kassen nog te redden waren of onherstelbaar beschadigd. Bij minder grote schades is het kasdek hersteld met glas en soms met houten of kunststof platen. Het doel was de kassen zo snel mogelijk dicht te krijgen. De afwikkeling van de totale schade is echter een langdurig proces, waarbij de experts de bedrijven nog vele malen zullen bezoeken.

De sectormanager geeft aan dat de meeste glastuinbouwbedrijven naast een dekking voor kassen en bedrijfsgebouwen ook een gewasverzekering hebben. De gewasverzekering heeft meestal een periodedekking van 52 weken. De ondernemer kan dan rekenen op een vergoeding ter grootte van het bedrijfsinkomen dat hij de komende periode mist. Als een bedrijf langer uit productie is dan volgt een heroverweging. Duidelijk is dat de verzekeraar korte lijnen onderhoudt met kassenbouwers en herstelbedrijven, om deze periode zo kort mogelijk te houden.

Snoeker benadrukt dat alle aandacht moet gaan naar de veiligheid. “Tot nu toe zijn er gelukkig geen persoonlijke slachtoffers gevallen, maar de werkzaamheden zijn riskant en moeten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gebeuren. Blijf dus uitkijken. Dat geldt niet alleen voor de ondernemers en hun medewerkers, die momenteel worden ingezet voor werkzaamheden waarvoor zij niet zijn geschoold, maar ook voor de professionele herstelbedrijven die op hun bedrijf zijn ingezet.”

Inmiddels hebben zowel Interpolis als Delta Lloyd voorschotten uitgekeerd aan getroffen ondernemers, zodat zij in ieder geval aan hun eerste betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Tekst en foto: Pieternel van Velden