In het onderzoeksproject ‘Schaduwlicht voor schaduwplanten’ dat bij WUR is uitgevoerd zijn twee rassen potanthurium geteeld onder verschillende LED-spectra. Uit deze proeven blijkt nogmaals dat het verlagen van de rood/verrood (R/FR) verhouding een sterk remmend effect heeft op de lengtestrekking van de bloemstelen.

Microscopisch onderzoek van epidermiscellen van bloemstelen uit contrasterende behandelingen toont aan dat gestrekte bloemstelen even lange cellen hebben als niet gestrekte stelen, vergeleken op gelijke hoogtes (uitgedrukt als 25%, 50% en 100% van hun totale lengte). Desondanks waren de onderzochte gestrekte stelen 75% langer. Hieruit moet volgen dat vooral het aantal cellen groter is in de langere stelen.

Cellen korter aan bovenkant en langer aan onderkant

Binnen dezelfde bloemsteel zijn de cellen altijd korter aan de bovenkant bij de aanzet van het schutblad (op 100% van hun totale lengte) en langer aan de onderkant (op 25%). De cellengte varieert van gemiddeld 23 µm bovenaan tot gemiddeld 72 µm onderaan. Helemaal onderin de steel, neemt de cellengte weer sterk af. Dit patroon geldt voor zowel lange (geteeld onder een LED-spectrum met hoge R/FR) als voor korte stelen (geteeld onder spectra met lagere R/FR verhoudingen). Kas als Energiebron financiert het onderzoek. Het plantmateriaal is geleverd door Anthura.

Tekst: Nieves Garcia