‘Integratie mislukt’, een krantenkop die regelmatig opduikt in de media. Iedereen die het landelijke nieuws een beetje volgt, weet over welke vorm van integreren dit gaat. Een dossier op afstand van onze sector, want welke politieke kleur of voorkeur een ondernemer ook heeft, arbeidskrachten uit andere landen en culturen zijn van harte welkom, mits ze de ‘taal’ van de glastuinbouw verstaan. De parallel met het thema Geïntegreerd telen van Onder Glas februari, zit dan ook vooral in de complexiteit van het fenomeen integreren.

Het welslagen daarvan valt of staat met de bereidheid en het lef om te veranderen, maar ook met voldoende politieke en maatschappelijke speelruimte om die aanpassingen te kunnen uitvoeren. Dat geldt ook voor geïntegreerd telen, of Integrated Pest Management (IPM). Het is immers zoals columnist Marius Mans in de meest recente Onder Glas aangeeft: ‘Als we naar een honderd procent schone toekomst willen, is het noodzakelijk dat we de teelt kunnen resetten als de nood aan de man is.’

Maatschappelijke druk neemt toe

Geïntegreerd telen is lastig en complex, maar vooral ook noodzakelijk. De maatschappelijke druk neemt toe, politiek en overheid verkleinen het speelveld van gewasbescherming, maar daarnaast onderkennen ondernemers in de glastuinbouw meer en meer het belang van duurzaamheid. De knelpunten liggen derhalve bij de realisatie. Veel telers ervaren de overstap naar geïntegreerd telen nog als balanceren op het slappe koord. Biologische bestrijders prima, maar wat als de plaagdruk te groot wordt? Groene middelen graag, maar is het aanbod afdoende en is combinatie met chemie mogelijk?

Doos met puzzelstukjes

Biostimulanten, nematodenbespuitingen, nieuw teeltsubstraat; de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op, ondersteund door tal van onderzoeksprojecten. De doos met puzzelstukjes kan niet vol genoeg zijn. Het Nieuwe Doen in Plantgezondheid is niet eenvoudig en vooral ook een gevoelskwestie. Bij welke gecombineerde aanpak voelt de teler zich het beste, het veiligste? In het themanummer van Onder Glas komen diverse elementen van geïntegreerd telen aan bod. Die moeten met elkaar op termijn leiden tot de ultieme conclusie: ‘integratie geslaagd’.

Tekst: Roger Abbenhuijs.