Traditioneel is de periode van week 22 tot en met week 28 de teeltwisseling in gerbera. Gewassen van drie tot vier jaar oud worden vervangen door nieuwe aanplant. De feestdagen en speciale consumentendagen zijn voorbij en het is tijd voor jonge aanplant. Dat is vaak een hectische tijd voor zowel vermeerderaar, het bedrijf dat de verlengde opkweek doet, als voor de teler om alles op tijd schoon, ontsmet en weer plantklaar te hebben.

Zo schoon mogelijk

Om tot een goede start te komen, kiezen veel telers ervoor om het uitruimen van het oude gewas uit te besteden. Daarbij is hygiëne van groot belang. Alles moet zo schoon mogelijk worden opgeleverd en het is zaak te voorkomen dat bij het uitruimen, bestaande vakken besmet raken met ziektekiemen van het oude gewas. Daarom kiezen steeds meer telers voor het afhangen van bestaande vakken met plastic wanden. Voor het ontsmetten gaat de voorkeur steeds vaker uit naar schuim in plaats van water.
Verlengde opkweek is een fenomeen dat in gerbera zo’n vijftien jaar geleden zijn intrede heeft gedaan. Destijds waren de bloemenprijzen in de periode van teeltwisseling nog best redelijk en loonde het om het bestaande vak nog vijf tot zes weken door te telen. De jonge planten hadden dan al knoppen aangelegd en na de wissel, was men na twee of drie weken alweer in productie.

Aanplant uniformer

De laatste jaren zien we steeds meer bedrijven die de opkweek van Jiffy of steenwolpluggen op het eigen bedrijf ter hand nemen en rechtstreeks planten. Deze planten worden dan afgedekt met acryldoek. Grote voordelen daarvan zijn dat de splitsing van deze jonge aanplant beter verloopt, wat voordelen heeft voor de latere productie in najaar, winter en voorjaar. Deze is stabieler, ook al omdat bij zelf opkweken de aanplant uniformer is. Lange verlengde opkweek houdt altijd iets meer risico in van eventuele uitval door wortels die de pot uitkomen op de betonvloer. Bij zelf opkweken is de ervaring dat uitval minimaal is en dat de planten in het algemeen vlot weggroeien als de druppelaar erbij staat en er met een hoge frequentie wordt gedruppeld.

Prima start

De huidige malaise in de gerberateelt, noopt iedereen om creatief te zijn met de teeltwisseling. Door de aanwezigheid van verduistering, de mogelijkheid om zelf dan wel verlengd af te kweken, lijkt het op zijn plaats om kritisch te kijken naar de vraag waarom er altijd juist in deze tijd moet worden gewisseld. Waarom niet in maart of april? Ook dan staan de prijzen onder druk, maar kan er een prima start worden gemaakt. Spreiding van teeltwisseling komt plantkwaliteit, start en de druk op de bloemenafzet ten goede. Hier mag je als teler best eens wat creatiever over nadenken.

Auteur: Marco de Groot, FloriConsultGroup. Foto: Gerbera United.

Gerelateerd