Bij veel anthuriumcultivars kunnen problemen optreden met glazige bloemen. Vooral witte cultivars zijn gevoelig voor glazigheid, maar ook in andere soorten kan het probleem gemakkelijk optreden. Bij rode cultivars uit dit zich vaak in blauw verkleuring van de bloemen. De problemen treden vaak op na een zonnige dag. Juist dan ontstaat ’s nachts meer worteldruk. Zeker als dit dan ook nog eens gepaard gaat met relatief warme en vochtige nachten – ‘najaarsomstandigheden’ – resulteert dit in veel glazige bloemen.

In deze tijd van het jaar zien we de glazigheid vaak in de loop van de dag uit de bloemen trekken en dan leidt het nog niet tot veel schade. Wel moet worden gewacht met het oogsten van de bloemen tot de glazigheid eruit is getrokken, omdat de bloemen anders te snel beschadigen. In de maanden oktober tot en met februari zien we regelmatig dat het leidt tot onherstelbare bloemschade, waardoor een deel van de bloemen onverkoopbaar wordt.

Guttatie

Het probleem wordt sterk beïnvloed door gewasonderhoud. Jong blad breken, iets dat op veel snij-anthuriumbedrijven wordt gedaan, verergerd het optreden van glazigheid of blauwe bloemen. Dit komt vooral doordat het jonge blad sterk kan gutteren en daardoor als een soort ‘overdrukventiel’ van de plant fungeert. De plant kan het water dat de wortels ’s nachts oppompen, kwijtraken door guttatie bij de jonge bladeren. Oudere bladeren gutteren veel minder. Als het jonge blad wordt weggebroken, verliest de plant dus dit overdrukventiel en ontstaan door worteldruk veel sneller glazige bloemen. Bij soorten die hiervoor gevoelig zijn, is het dan ook raadzaam om uiterlijk half september te stoppen met jong blad breken.

Bemesting

Daarnaast kunnen door een goede bemesting en klimaatregeling veel problemen worden voorkomen, of in elke geval aanzienlijk verminderd. Zorg voor een goede calciumvoorziening en een goede calciumopname. Hierdoor ontstaan sterkere bloemen, waardoor veel minder schade optreedt.
Aandachtpunten bij de bemesting zijn:

  • Geef een deel van de calcium als calciumchloride. Door een deel van de kalksalpeter te vervangen door calciumchloride, wordt de calcium beter opgenomen en ingebouwd.
  • Geef in elk geval geen EC-verhoging in najaar/winter. Een hogere EC-gift zorgt voor een slechtere calciumopname en dus voor zwakkere bloemen.
  • Een hoge EC heeft soms wel effect op het optreden van glazigheid in de kas, maar is puur symptoombestrijding: door een hoge EC zullen de wortels moeilijker water opnemen en krijg je minder worteldruk, waardoor minder glazigheid optreedt. Door de slechtere calciumopname worden de bloemen echter zwakker, waardoor in de naoogstfase juist meer problemen met blauwe en bruine vlekken in de bloemen optreden.

Klimaatregeling

Aandachtspunten voor de klimaatregeling zijn:

  • Voorkom lange periodes met (te) hoge RV: per dag mag de RV hooguit circa 18 uur boven de 85% blijven (vochtdeficit < 2 gram). Het is dus geen probleem als het vochtdeficit in de nacht tijdelijk richting 1 gram gaat, als het overdag maar weer boven de 3 gram komt. Let dus op met het aanbrengen van een vast plastic folie. Vaak wordt dit al vroeg in het najaar (in oktober) aangebracht. Het is echter beter om hiermee te wachten tot de buitentemperaturen echt lager worden. Vaak houdt dit in dat de vaste folie pas in de loop van november of zelfs pas in de loop van december moet worden aangebracht. Door de relatief hoge buitentemperatuur – en de steeds lagere streeftemperaturen richting de kortste dag – is de energiebesparing door de vaste folie in deze periode van het jaar sowieso gering. Wacht dus langer met het aanbrengen hiervan.
  • Laat de CO2 niet te hoog oplopen! Streef in najaar en winter naar circa 500 ppm. Bij hogere CO2-niveaus ontstaan veel meer problemen met glazigheid, blauw en bruine vlekken. Niet alleen in de kas, maar met name ook in de naoogstfase.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende Beeld: Jan van Staalduinen