In gerbera wordt er al zo’n tien jaar zeer veel gemeten aan het kasklimaat. De meetresultaten worden met collega’s gedeeld en besproken in online platforms als Lets Grow. Bijna iedere gerberateler is op deze manier ontsloten. Dit heeft afgelopen jaren veel inzicht gegeven in de reactie van de plant op het klimaat. Ook leidde dit tot teeltaanpassingen zoals een lagere teelttemperatuur gedurende het jaar, maar vooral in de lichtarme periode.

Ook hebben we gezien dat een aanpassing van de daglengte, zowel in zomer met verduistering als in de winter met belichting, een directe sturing van de plantbalans betekent. Echter wat de (optimale) plantbalans is en wat deze moet zijn, is nog de grote onbekende in gerbera. In vergelijking met bijvoorbeeld tomaat, weet de gerberasector nog te weinig van zaken als knopaanleg, plantbelasting, uitgroeiduur, graaddagen, enzovoort.

Gewaswaarnemingen

Ongeveer twee jaar geleden zijn de eerste telers gestart met het doen van gewaswaarnemingen. Op wekelijkse basis tellen en meten ze aan gerberaplanten om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid nieuw aangelegde knoppen, hoe lang deze knoppen er over doen om uit te groeien en welk bloemgewicht er uiteindelijk wordt gerealiseerd.
Juist deze kengetallen zijn eigenlijk nog veel meer bepalend voor de instellingen van het kasklimaat, omdat immers direct aan de plant wordt gemeten en de telers op deze manier ongeveer 3 tot 4 weken eerder aanpassingen kunnen en durven doen. Dit resulteert tot op heden in een nauwkeurigere sturing van temperatuur (op basis van bloemgewicht en knopaanleg), daglengte (op basis van plantbelasting) en PAR-som (knopaanleg). Beslissingen als gewasonderhoud nemen telers nu ook meer op basis van bloemgewicht en bloemlengte.

Kwantitatieve kortedagplant

Gerbera is botanisch gezien een kwantitatieve kortedagplant, maar door het verbeterde inzicht menen adviseurs dat de plantbelasting en etmaaltemperatuur factoren zijn die de plant soms ook naar dag-neutraal kunnen sturen. Dit heeft voor de teelt als voordeel dat we in staat zijn om meer te halen uit de belichting (verhoging lichtbenutting efficiency) en kunnen besparen op gas, elektra en arbeid. Het advies is dan ook om aan het begin van dit jaar te starten met gewasregistratie, omdat dit de ontbrekende schakel is in een verdere teeltoptimalisatie.

Tekst: Marco de Groot, Kairos Tuinbouwadvies.

Gerelateerd