Het Nieuwe Telen, waterzuivering en weerbaarheid zijn de ‘trending topics’ van de sector. Daar hoort diffuus licht ook zeker bij. Afgelopen jaren kwamen lichtspecialisten van Wageningen University & Research regelmatig in Onder Glas aan het woord over nieuw onderzoek en voortschrijdend inzicht. Over de meerwaarde zijn de telers het in meerderheid wel eens. Vraag is welke keuze je maakt om dat diffuse licht in je kas te realiseren.

Keuzes maken is lastig, zeker als daar investeringen aan vast zitten. Maar het kunnen kiezen is ook een vorm van luxe. Het is de kracht van het Nederlandse tuinbouwcluster; onderzoekers, toeleveranciers en telers pakken gezamenlijk de handschoen op met als doel én resultaat dat de productie en de kwaliteit op een nog hoger niveau komt. Leveranciers van glas, schermen en coatings hebben de onderzoeken met belangstelling gevolgd en vertaald in nieuwe producten. Pioniers onder de telers zetten vol overtuiging de stap naar implementatie in de praktijk. Essentieel is de vraag hoe groot de groep volgers wordt.

Praktijkervaringen

Om daar een beeld van te krijgen rest maar één ding: vraag het de telers. Ondernemers in bestaande kassen maken de afweging tussen een diffuse coating en een diffuus scherm. Bij de proef van Het Nieuwe Telen in paprika gaan onderzoek en praktijk hand in hand. Verschillende keuzes leveren nuttige informatie op voor de toekomst. Lastiger wordt het bij nieuwbouwprojecten. Want daar kan een beslissing financiële consequenties hebben. Niet zozeer vanwege de aanschaf, maar meer als de aannames vooraf niet tot de gewenste resultaten leiden in de praktijk.

Luxeprobleem

Toch durven vooruitstrevende ondernemers het aan. Diverse telers – waaronder ook twee columnisten – spreken zich in de juni-editie van Onder Glas uit over hun afwegingen en genomen besluiten. Voor elke beslissing is wat te zeggen, het blijven immers zelfstandige ondernemers en elk bedrijf is anders. Telers mogen zich gelukkig prijzen met opbouwende kennis en advies. Dat geeft onderbouwing, neemt het aantal keuzemogelijkheden niet weg, maar maakt het wel tot een luxeprobleem.

Tekst: Roger Abbenhuijs