In Vlaanderen is de intentie van glastuinbouwondernemers om uit te breiden toegenomen: 8,2% van de Vlaamse glastuinders heeft plannen om het bedrijf uit te breiden, dan wel te laten opvolgen. In 2015 lag dit percentage op 4,4%. Dit blijkt uit de GlastuinbouwScanner Vlaanderen van AgriDirect.

Voor het tweede jaar op rij is het percentage Vlaamse glastuinders met beëindigingsplannen gedaald. Eind 2016 gaf 6,1% aan de bedrijfsactiviteiten te willen afbouwen, in 2014 was dit nog 11,4%.

Minder opvolgers staan klaar

Het percentage opvolgers dat klaar staat om het stokje over te nemen in het bedrijf, is in het afgelopen jaar licht gedaald. In totaal is bij 14,6% van de Vlaamse glastuinbouwbedrijven (met een bedrijfshoofd van 50 jaar of ouder) bekend wie de leiding op termijn gaat overnemen. Op 9,4% van de bedrijven is de opvolger al werkzaam in de maatschap, op 5,2% moet de opvolger nog instromen.

In Nederland iets meer uitbreidingsplannen

In Nederland zijn de uitbreidingsplannen iets groter (9,9%) en zijn meer glastuinders geneigd om te stoppen (8,5%). Ook staan er in Nederland meer opvolgers klaar, die de bedrijfsleiding willen gaan overnemen (20,7%).

De GlastuinbouwScanner Vlaanderen van AgriDirect is uitgevoerd in november en december 2016. Circa 550 Vlaamse glastuinders werden tijdens deze telefonische inventarisatie benaderd met vragen over hun toekomst- en investeringsplannen.

Bron: AgriDirect. Foto: BOM Group.