Vier glastuinbouwbedrijven in de Bommelerwaard doen mee aan een proef van netwerkbeheerder Liander voor flexibele afname van elektriciteit. Met het experiment onderzoekt Liander of met een aangepaste tariefsystematiek onder gunstige voorwaarden meer elektriciteit is te leveren aan de glastuinbouw.

Doordat glastuinbouwbedrijven meer gebruik zijn gaan maken van wind- en zonne-energie verschilt de vraag naar energie nogal eens met het aanbod. Vooral de belichting heeft relatief veel energie nodig en dat kan een probleem vormen als er door gebrek aan wind of zon geen energie beschikbaar is.

Elektriciteitsnet beter benutten

“Bij een toenemend gebruik van groene energie, zoals wind- en zonne-energie is het daarom zaak om vraag en aanbod op een nieuwe manier op elkaar af te stemmen”, meent Gerard Selman van Projecten LTO Noord. Selman is programmamanager van het Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen, een verzameling van glastuinbouwbedrijven die zoekt naar mogelijkheden om duurzame innovaties op energiegebied te stimuleren. Voor netwerkbeheerder Liander is de pilot belangrijk in de zoektocht naar oplossingen voor de onbalans in vraag en aanbod van elektriciteit. Het idee achter de proef is om de uitdagingen voor het netbedrijf te combineren met kansen voor de lokale glastuinbouw.

Stoplichtmodel

De proef maakt gebruik van een stoplichtmodel; een systeem dat aangeeft wanneer glastuinbouwbedrijven onder gunstige voorwaarden elektriciteit van het net kunnen afnemen. Het stoplicht geeft aan wanneer tuinders gunstig energie van het net kunnen afnemen (groen), wanneer dit niet het geval is (rood) en wanneer er een overgang plaatsvindt tussen deze periodes (oranje).

Een zesde flexibel

Eén van de deelnemers aan het project is Rochus van Tuijl, voorzitter van de werkgroep Energie binnen het Glastuinbouwpact. “Met Liander heb ik afgesproken dat we variabel zijn voor 1 MW per uur. Globaal verbruiken we op een winterdag ongeveer 6 MW per uur; 4 daarvan maken we zelf met een wkk en 2 MW kopen we in. Als van die 2 er 1 wegvalt, moeten we ongeveer een zesde van de lampen uitschakelen. Daar valt volgens mij mee te leven.”

Mogelijkheden

Selman kijkt alvast vooruit naar de uitkomsten van de pilot: “Als de proef uitwijst dat pieken in het elektriciteitsverbruik vermijdbaar zijn met slimme techniek en een aangepaste systematiek voor transport, ontstaan er mogelijkheden om de inzet van wkk’s te verminderen. Zeker voor bedrijven met een beperkte warmtevraag. We moeten dan nog wel op zoek naar mogelijkheden om de behoefte aan CO2 op een andere manier in te vullen.”

Bron: Projecten LTO Noord.

Gerelateerd