Afgelopen week hebben een aantal glastuinbouwbedrijven de Energiecoöperatie PrimA4a opgericht. De coöperatie is een samenwerking van de glastuinbouwbedrijven in het Noord-Hollandse tuinbouwgebied en heeft tot doel om de bedrijven te voorzien in duurzame energie tegen concurrerende prijzen en met hoge leveringszekerheid.

De oprichtingsvergadering vond plaats bij Schenkeveld Schiphol in Rijsenhout. Een tiental bedrijven met een gezamenlijk teeltareaal van circa 100 ha zijn lid geworden van de nieuwe coöperatie. Kersverse voorzitter van de coöperatie is Jacco Besuijen: “Met de oprichting van deze energiecoöperatie slaan de glastuinbouwbedrijven in het gebied de handen ineen om samen werk te maken van de energietransitie.”

Warmte van datacenter

Besuijen vervolgt: “Concrete aanleiding voor de oprichting van het samenwerkingsverband is een verkenning die we hebben uitgevoerd naar de toepassing van datacenterwarmte dat perspectief biedt op een haalbaar project. De komende periode gaan we samen met een warmtenet exploitant en een datacenter de casus nader onderzoeken en uitwerken. Als alles volgens planning verloopt zou er in 2026 duurzame warmte beschikbaar kunnen zijn voor onze leden.”

Energieprofielen van alle bedrijven

Jeroen Larrivee, coördinator energietransitie bij Greenport Aalsmeer: “In 2021 hebben we samen met Glastuinbouw Nederland de energieprofielen van alle bedrijven in onze Greenport in kaart gebracht. Op basis van deze informatie zijn we verkenningen gaan uitvoeren naar de inpassing van zowel datacenterwarmte als aardwarmte uit Rijnland.”
Hans van den Berg van Glastuinbouw Nederland feliciteert de ondernemers met de oprichting van de nieuwe energiecoöperatie. “Wij ondersteunen bij de oprichting en verdere bedrijfsvoering. Om versnelling in de energietransitie in deze regio te realiseren en de sectorale doelstellingen te halen, zijn maatregelen op gebiedsniveau nodig.”