Chrysantenteler Guus van Leeuwen ziet het idee om gezuiverd afvalwater te gebruiken voor de chrysantenteelt wel zitten, als alternatief voor het oppervlaktewater dat hij nu in de zomer gebruikt. Van Europa mag het. Het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Europese lidstaten hebben maandag 2 december een akkoord bereikt om gezuiverd afvalwater toe te staan voor de land- en tuinbouw.

Delft Blue Water is een samenwerkingsinitiatief tussen Hoogheemraadschap van Delfland, Delfluent Services en Evides Industriewater. Uit een proef in 2013 met tomaten in Demokwekerij Westland kwam naar voren dat Delft Blue Water – gezuiverd stedelijk afvalwater – uitstekend geschikt is als gietwater. Dit gezuiverde water (effluent) wordt nu door de AWZI Harnaschpolder – circa 10.000 m³ per uur – op de Noordzee geloosd.

Businesscase

In de vervolgproef in 2014 deden twee telers uit Kwintsheul mee: tomatenteler Cock van Schie en buurman chrysantenteler Guus van Leeuwen. Als bron werd aanvankelijk drinkwater en later gezuiverd oppervlaktewater uit de Zweth gebruikt, dat met filters van Delft Blue Water op het bedrijf van de telers werd opgewaardeerd naar eersteklas gietwater. Dit als alternatief voor centrale productie en distributie. “Dat project is eigenlijk een beetje een stille dood gestorven”, zegt Van Leeuwen. “Evides wilde er wel een businesscase van maken, maar als er niet voldoende gegadigden zijn dan houdt het natuurlijk een keer op.”

Watertekort

Maar de tijden zijn ondertussen veranderd. We kregen een waterzuiveringsplicht voor de glastuinbouw, er kwamen nieuwe inzichten in waterbehandeling en bemesting, circulair ondernemen staat opnieuw in de belangstelling en het neerslagtekort nam in de afgelopen twee jaren flink toe, vooral in het oosten en zuiden van het land. Van Leeuwen beaamt dat, al is er in het Westland (nog) geen sprake van een watertekort. “In de zomer gebruik ik nu 100% oppervlaktewater, zonder nazuivering. Het regenwater dat ik dan nog heb gebruik ik om mee te stomen. Met slootwater loop je al snel tegen grenzen aan: het is te zout en er zitten te veel voedingsstoffen in. En er bestaat een kleine kans op ziektekiemen, al is het lastig om te zeggen of je daar problemen mee krijgt.”

Ballastzouten

Uitbreiden met een extra bassin kan hij niet, of er moet een stukje land vrijkomen, zegt de chrysantenteler. “Maar dat is duur in het Westland. Als ik gebruik kan maken van gezuiverd afvalwater, hoef ik die investering niet te doen. Als ik goed uitgangswater heb waar geen ballastzouten in zitten kan ik meer drainagewater hergebruiken. Als ik een nieuw aanbod zou krijgen van Delft Blue Water, zou ik daar zeker serieus naar kijken.”

Tekst: Mario Bentvelsen