In China staat ongeveer een miljoen ha aan kassen. Een groot deel daarvan zijn ‘Solar Greenhouses’. Dit zijn kassen met een muur die overdag zonnewarmte opslaat en die ’s nachts weer aan de kas afgeeft.

Sinds kort staat er in Bleiswijk een min of meer vergelijkbare kas. Daarin hebben we, samen met consortiumpartners Delphy, Ridder/Hortimax, Hoogendoorn en Svensson, een aantal Nederlandse technologieën geïnstalleerd. Daarvan zijn substraatteelt met computer, geautomatiseerde ventilatie en een transparant binnenscherm de meest in het oog springende innovaties. Met deze Nederlandse technologie en kennis willen we een hogere productie halen met minder ziekteproblemen.

De eerste teelt is een komkommerteelt. Op 30 maart zijn twee rassen geplant: een bekend en robuust ‘Nederlands’ ras en een nieuw ‘Chinees’ type met kleinere en gestekelde vruchten. We telen aan een semi-hoge draad. De flexibiliteit die het binnenscherm biedt, konden we direct gebruiken voor een goede weggroei van het gewas. De kas wordt mede gefinancierd door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en RVO Partners in International Business.

Foto: Wageningen University & Research.

Gerelateerd