Vier partners – twee Nederlanders en twee Belgische ondernemers – bouwen al bijna twintig jaar met succes aan een internationale carrière. De bedrijven in België behoren tot de grotere van het land en Intergrow Greenhouses aan de Amerikaanse oostkust is eveneens toe aan uitbreiding. Teler John Vermeiren uit Loenhout vertelt hoe de samenwerking tot stand kwam en verloopt.

Over ondernemen en het telen van tomaten hoef je John Vermeiren weinig te leren. Na een leertraject op het ouderlijke tomatenbedrijf startte hij samen met vrouw Lia Wouters in 1988 een eigen bedrijf van nog geen hectare. Dat bouwden zij stapsgewijs uit tot 10 ha in 1995, verdeeld over diverse locaties. “In 2003 deed ik door verkoop en verhuur enkele locaties van de hand, waardoor het areaal terugging naar 8,5 ha. Ik werkte al geruime tijd samen met mijn bevriende collega Dirk van den Plas. Met hem en mijn voormalige bedrijfsleider Tom Lefevre hebben we toen in Merksplas het bedrijf Hortipower opgezet, waar we op twee locaties voornamelijk pruimtomaten telen.”
De drie Vlaamse partners hebben tevens het ‘B-to-B label’ Tomeco ontwikkeld, waarmee Veiling Hoogstraten nu het topsegment in die markt bedient. Het label staat ook open voor andere leden van de coöperatie en moet op korte termijn uitgroeien tot een kennisplatform voor aangesloten telers.
Momenteel laat V.W. Tuinderijen, de vennootschap van John en Lia, in het nabijgelegen Meer een kassencomplex bouwen van 10 ha. Zestig procent van het totale areaal losse pruimtomaten (inclusief San Marzano) en vleestomaten wordt belicht en dat blijft ook na de uitbreiding het geval.

Oriëntatie in de VS

Door de in vergelijking met Nederland beperkte mogelijkheden voor vestiging en bedrijfsuitbreiding keek de Loenhoutse ondernemer al in de jaren negentig met belangstelling naar het buitenland. Een excursie naar de Verenigde Staten in 1993 bracht hem in contact met de Brabanders Dirk Biemans en Mario van Logten. De twee jonge Nederlanders hadden al de nodige ervaring in de tuinbouw en kenden de situatie ter plaatse goed.
“Het klikte goed en in de gesprekken bleek dat die mannen graag een eigen bedrijf wilden opzetten. Het liefst met een of twee partners”, vertelt Vermeiren. “Dirk van den Plas en ik zagen er ook goede mogelijkheden. Het aandeel kasteelt was beperkt en kastomaten werden zeker toen heel goed betaald. Vanuit Nederland werden er zelfs tomaten geëxporteerd – ook Belgische – die ondanks de hoge kosten voor luchttransport van een dollar per kilo toch een leuke marge opleverden. Dat heeft ons toen echt aan het denken gezet.”
Emigreren zagen de Belgen echter niet zitten. Dat maakte de weg vrij voor een alliantie waarin zij financieel en strategisch participeren en de Nederlanders hun ‘American Dream’ realiseren. Dat kon alleen vorm krijgen via een bedrijfsovername, want nieuwbouw was voor buitenlanders moeilijk. In 1998 deed zich via Ammerlaan Kassenbouw de kans voor om in Portageville, ten zuiden van Lake Ontario in het westen van de staat New York, een bestaand bedrijf over te nemen van 6 ha. Intergrow Greenhouses was geboren.

Partnership

De aankoop vormde de opmaat naar een hechte samenwerking op basis van gelijkwaardige inbreng, die nog steeds standhoudt. Binnen dat samenwerkingsverband runnen de beide Nederlanders het Amerikaanse bedrijf. Biemans verzorgt het algemene management en Van Logten is teeltmanager. Vermeiren en Van den Plas zijn als aandeelhouder aan de onderneming verbonden en fungeren als strategisch en technisch klankbord.
“In het begin reisden we frequent naar de Verenigde Staten om onze partners zo veel mogelijk te ondersteunen”, blikt de Loenhoutenaar terug. “Soms samen, meestal beurtelings om de maand. Vooral het eerste jaar was lastig, met name in commercieel opzicht. Supermarkten hadden grote behoefte aan de kwaliteitstomaten die wij konden leveren, maar als nieuwkomer heb je niet snel vaste voet aan de grond. Het duurde echt even voor er herhalingsorders kwamen en inkopers bereid waren om contracten voor langere termijn af te sluiten. Vanaf het tweede jaar nam de loyaliteit toe en ging het een stuk beter. Ook daar is local-for-local een issue. Waarom zou je tomaten uit Texas, Arizona of Mexico halen als toegewijde telers in eigen staat een nog verser product kunnen leveren?”

Gevestigde naam

Nu is Intergrow een gevestigde naam. Nog niet met landelijke uitstraling, maar in New York en omgeving geniet het bekendheid en waardering als producent van hoogwaardige grove tros-, vlees- en troscherrytomaten. De herkenbare eigen vrachtwagens die de producten bij de distributiecentra van retailers afleveren, dragen daar ook hun steentje aan bij.
In 2003 – Biemans en Van Logten waren inmiddels helemaal ingeburgerd – realiseerde het bedrijf een eerste uitbreiding op een nieuwe locatie in Albion, om van daaruit vervolgens door te groeien. Momenteel omvat het bedrijf 28 ha tomaten, waarvan een derde belichte teelt.

Nog volop groeipotentie

Aan verdere groei wordt gewerkt, want het noordoosten van de Verenigde Staten biedt volgens de teler nog steeds perspectief. Er liggen uitgewerkte plannen voor verdere expansie in het westen van New York, waar eind dit jaar de eerste fase van een nieuwe productielocatie wordt gerealiseerd.
Vermeiren: “In het noordoosten zijn weinig aanbieders en ruim een kwart van de Amerikaanse consumenten woont binnen een dag rijden van de productielocaties. Die reistijd vormt een natuurlijke grens van ons afzetgebied. Wij willen onze klanten met eigen vervoer binnen een dag een vers product kunnen leveren. Desgewenst op maat verpakt en gelabeld, inclusief reclameprogramma’s en acties. Dirk en Mario geven daar heel goed invulling aan.”

Vriendschap

Dankzij verbeterde communicatiemogelijkheden is de noodzaak van persoonlijke bezoeken over en weer afgenomen, maar het contact tussen de gelijkwaardige partners is geenszins verminderd. Ook nu de beide Nederlanders volledig zijn ingeburgerd en een volwaardig gezinsleven hebben in Albion, blijft de band met hun thuisland sterk. Niet alleen vanwege het wekelijkse contact met Horti-Consult in Deurne, dat op afstand de teeltbegeleiding verzorgt.
Familiebezoeken worden tevens benut om bij te praten met toeleveranciers en zaadhuizen, en om de vriendschapsbanden met beide Vlamingen aan te halen. Grensverleggend ondernemen is leuk. Met loyale zakenpartners kan het nog leuker zijn. Er gaat echter niets boven grensverleggend ondernemen met vrienden waarop je al jaren kunt bouwen.

Tekst en beeld: Jan van Staalduinen