Sinds het is gelukt om komkommerbedrijven in Noordoost-Nederland met gezamenlijke inspanning vrij te krijgen van komkommerbontvirus, reist Ron Peters de wereld over. Hij ondersteunt telers bij het uitvoeren van het strenge hygiëneprotocol dat nodig is om deze virusaantasting een halt toe te roepen. In het Russische Volgograd trof hij een spiksplinternieuw bedrijf aan dat onmiddellijk in problemen kwam.

“In de eerste belichte teelt, die er net twee maanden in stond, was de virusaantasting angstaanjagend groot”, vertelt de adviseur, die zelf komkommerteler en plantenkweker was. “Die teelt moest worden geruimd, maar met gezamenlijke inspanning hebben we het virus wel onder de knie gekregen.” Voor een groot deel is dit te danken aan de inzet van alle medewerkers op dit bedrijf. Zo’n veertig mensen, van directie tot werkvloer, namen deel aan een intensieve training. Het strenge protocol heeft opgeleverd dat het bedrijf na negen maanden nog steeds vrij is van virus. Af en toe wordt er nog een zieke plant gevonden, maar de ziekte is onder controle.

Wijdverspreid

Wereldwijd ziet Peters de problemen met komkommerbontvirus toenemen. Hij ontvangt verzoeken om ondersteuning uit Bulgarije, Roemenië en Hongarije. Ook in Canada waart het virus rond, maar daar proberen telers vooral om er zelf uit te komen. Soms door hele korte teelten op te zetten, die weer worden geruimd als de aantasting te groot is. Verstandig vindt hij dat niet, want de opbrengsten dalen en de kosten nemen toe. “Het is lastig om het virus buiten de deur te houden, maar de resultaten zijn het meest spectaculair als bedrijven het probleem anders benaderen en zich open durven te stellen voor advies”, vindt hij.

Strenge regels

In twee jaar tijd is het de telers in Noordoost-Nederland gelukt om hun bedrijven vrij te krijgen van komkommerbontvirus. Dit alles dankzij een streng hygiëneprotocol voor, tijdens en na de teelt, samengesteld door Peters. Die resultaten waren eerder te lezen in de Onder Glas editie van oktober 2017. Het protocol bestaat uit strakke regels rond de teeltwisseling bij het ruimen van het gewas en de grote schoonmaak. Daarnaast ligt de nadruk op discipline bij gewashandelingen en oogsten. Naast waterstofperoxide wordt het reinigingsmiddel Hortiwash toegepast. Dit middel wordt in de handel gebracht door Horticoop. Op het moment dat dit nieuwe reinigingsmiddel beschikbaar kwam, werd het mogelijk om het protocol in de vorm van een stappenplan uit te rollen. De methode sloeg aan. De eerste bedrijven die ermee werkten kregen weer grip op de gezondheid van hun gewas.

Tekst: Pieternel van Velden