De fusie tussen Agro Care en Kesgro was geen hele grote verassing. De bedrijven werkten al op veel punten samen. Juist die samenwerking vormt nu de basis voor een evenwichtige cultuur binnen het nieuwe bedrijf. Een jaar later zijn de jeugdvrienden Philip van Antwerpen en Kees van Veen zichtbaar tevreden. “Als je allemaal graag wilt, verloopt zo’n samensmelting vlot.”

“We hebben allebei het vak geleerd bij Jos Looije van Looye Kwekers.” Philip van Antwerpen en Kees van Veen kijken elkaar lachend aan. Ze waren jong, net van school, met veel, heel veel ambitie en respect voor hun leermeester. Meer dan twintig jaar later kijken ze vanuit hun kantoor over de kasdekken van het Westland. Beneden in de hal van Greenpack gaat het sorteren en verwerken van hun tomaten en de producten van nog drie grote vruchtgroentebedrijven continu door.
Heel erg veranderd lijken ze niet. Toch lijkt Philip, die net terug is uit Tunesië, nu pas te beseffen wat er in die vijfentwintig jaar is gebeurd. Toen keek hij met groot respect op tegen toonaangevende tomatentelers. Nu is Agro Care onderdeel van die groep.

Verder professionaliseren

Een jaar geleden zijn de bedrijven Agro Care en Kesgro samengegaan. Door deze fusie ontstond het grootste tomatenbedrijf (183 ha) van Nederland en ver daarbuiten. Hoewel de ondernemers ten volle beseften dat ze ‘de grootste’ werden in oppervlakte was dat nooit het doel van de fusie. Van Antwerpen: “We willen professionaliseren en verder groeien. Zeg maar; knallen met z’n allen.”
De fusie was eigenlijk een vervolgstap van een weg die twintig jaar geleden al is ingezet. De ondernemers kwamen elkaar tegen in telersvereniging ‘Red Pearl’ en werkten daardoor al op veel punten samen. Zo was er onder andere overleg over de afstemming van het assortiment van beide bedrijven. Bovendien besloten beide ondernemingen om naar Wieringermeer te gaan. Ze kochten kavels naast elkaar en ook de opzet van de nieuwbouw was nagenoeg identiek. Dezelfde kassen, dezelfde inrichting.
“Maar inmiddels hadden wij ons volledige perceel volgebouwd, terwijl er bij de buren nog twintig hectare leeg lag. Dus dat was de directe aanleiding om met elkaar om tafel te gaan zitten”, legt Van Antwerpen uit.

Evenwichtige cultuur

De discussie over de nieuwe naam was kort en bondig. De directie vond dat de inmiddels gevestigde naam Agro Care heel goed paste. Kesgro verwees teveel naar de achternamen van twee personen in het team van zeven. Van Kester en Grootscholten hadden er geen moeite mee om onder een nieuwe vlag verder te varen.
Van Veen en Van Antwerpen vinden dat door de fusie een meer evenwichtige cultuur binnen het bedrijf is ontstaan. De directie bestaat nu uit een team van ondernemers die sterk zijn in strategie en afzet en mannen met groene vingers. Beide zijn belangrijk.

Verbeteren organisatie

Het afgelopen jaar heeft de directie vooral energie gestoken in het verbeteren van de organisatie. Van Veen: “We hebben nu naast managers een extra laag senior managers toegevoegd.” Elke afdeling heeft een manager arbeid en een manager teelt. Zij vallen onder een senior manager, die twee afdelingen onder zich heeft. In de toekomst worden dat drie afdelingen.
“Dat lijkt nu nog een zware top”, legt Van Veen uit. “Maar als we in de toekomst doorgroeien ‘verdunt’ dat vanzelf weer.” Groei is noodzakelijk, concludeert hij. “We hebben hier een goed team met weinig verloop. Die mensen willen wij kansen en uitdagingen bieden.”
Die groei zien de ondernemers zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden. Plannen hebben zij wel, maar het is nog niet precies bekend hoe en waar. Na de voltooiing van de nieuwbouw in Middenmeer staat uitbreiding in Tunesië op de planning. De kavel die daar is aangekocht is nog niet vol gebouwd. “Tot nu toe hebben we daar plastic kassen gebouwd. Die voldoen uitstekend, maar voor de volgende fase kiezen we voor glazen kassen”, legt Van Antwerpen uit. De kavel in Marokko is inmiddels volledig bebouwd.

Toename productie

De expansie van het tomatenbedrijf zorgt er ook voor dat de productie stijgt. Al die tomaten moeten wel hun weg vinden naar de consument. Toch vinden de ondernemers dat niet lastig. “Je hoort standaard dat je pas moet bouwen op het moment dat je afzet hebt gevonden voor je product”, legt Van Antwerpen uit. “Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Zo werkt de afzet van tomaten niet. Je moet een afnemer zoeken bij het aanbod dat je hebt.”
Van Veen: “We verwachten dat het aantal productiebedrijven in de toekomst zal afnemen, omdat een deel stopt en een ander deel gaat samenwerken. Het huidige areaal tomaten in Nederland is wel gerechtvaardigd. Door belichten is de kwaliteit sterk verbeterd en verdringen we buitenlandse producenten van de markt. Bovendien zie je dat de kleinere rassen – echte kwaliteit- en smaaktomaten – de trend zijn. En die leveren nu eenmaal minder kilo’s product.”

Organisatie staat

Is een tomatenbedrijf met de omvang van Agro Care nog bestuurbaar? De ondernemers vinden dat eerlijk gezegd geen opgave. Van Veen: “Het loopt nu gesmeerd. Terugkijkend vond ik vooral de groei van 10 naar 25 ha de moeilijkste fase. Dan moet je taken loslaten en aan anderen overdragen. Ben je daar eenmaal doorheen dan ‘staat’ de organisatie.” Inmiddels ziet hij dat iedere manager zijn opvolger inwerkt en vervolgens een stapje op de ladder klimt. Soms is er wat krapte in het aanbod van goede mensen, maar de kansen om door te groeien zijn altijd aanwezig.
Het eerste jaar na de fusie zit er inmiddels op. Achteraf bleek het minder moeilijk dan verwacht. “Maar dat ligt vooral aan de manier waarop wij met elkaar omgaan. Als je twee bedrijven samenvoegt moet je niet gaan steggelen over de laatste elektrokar. Daar moet je overheen kunnen stappen.”

Bedrijf met groeikansen

Door de fusie van Agro Care en Kesgro ontstond vorig jaar een tomatenbedrijf van 153 ha, met vestigingen in De Lier (Van Kester & Van Steekelenburg), Wieringermeer, Agadir (Quality Tomato Marocco) en El Hamma (Desert Joy).
Het bedrijf maakt een grote groei door, waarbij de teller inmiddels op 183 ha staat. Er zijn nog verdere plannen voor uitbreiding, onder anderen in Nederland en Tunesië. Het bedrijf heeft een zevenkoppige directie. Algemene zaken behoren tot het takenpakket van Kees van Veen en Ad van Kester. Philip van Antwerpen onderhoudt externe contacten, maar is ook intensief betrokken bij de vestiging in Tunesië. Ad van Kester zwaait de scepter over de vestiging in Marokko. Nic van Roosmalen is verantwoordelijk voor de vestiging in Rilland. Paul Grootscholten vervult die rol voor Wagenpad 11 in Wieringermeer; de oude vestiging van Kesgro. Bas Eilander is verantwoordelijk voor Wagenpad 17, voorheen Agro Care Wieringermeer. Marco Zuidgeest beheert de financiën.
De afzet verloopt via Harvest House, waar Van Veen in het bestuur zit. Verwerking en verpakking gebeurt bij Greenpack, het verpakkingsbedrijf van vijf vruchtgroentebedrijven in Maasdijk. Inkoop en nieuwbouw zijn uitbesteed aan CombiCoop, een samenwerkingsverband tussen Agro Care en Combivliet.

Tekst: Pieternel van Velden. Foto’s: Studio G.J. Vlekke