Duizenden Nederlandse land- en tuinbouwondernemers staan met hun rug tegen de muur. Zij krijgen hun gewassen bijna niet meer vrij van ziekten en plagen. Dat schrijven LTO Nederland en LTO Glaskracht in een gezamenlijk manifest dat zij aan alle woordvoerders land- en tuinbouw van de Tweede Kamer hebben gestuurd.

De LTO-organisaties roepen de regering en volksvertegenwoordiging dringend op om de knelpunten te erkennen en verantwoordelijkheid te nemen in het realiseren van oplossingen voor een groene gewasbescherming. Zij vinden dat de ministeries van EZ en I&M hun beleid moeten aanpassen zodat NVWA en Ctgb heldere kaders krijgen om die oplossingen te realiseren.

Duurzaam en emissieloos

Op die manier wordt de weg vrij gemaakt om een gezamenlijke ambitie uit te voeren; het duurzaam en emissieloos telen van gezonde producten en mooie bloemen en planten. Volgens de LTO-organisaties is toekomstperspectief en vertrouwen in de sector nodig zodat bedrijven kunnen investeren en innoveren in een verantwoorde land- en tuinbouwsector. De Nederlandse glastuinbouw is internationaal koploper op het gebied van innovatie, duurzame productie en concurrentiekracht. De sector en ondersteunende industrie is goed voor tienduizenden banen en miljarden omzet.

Vergroening gewasbescherming

Ook op het gebied van de groene gewasbescherming loopt de Nederlandse land- en tuinbouw wereldwijd voorop. Door bureaucratie en een ongelijk speelveld in Europa lijkt hier een einde aan te komen. De nood is hoog, zo zegt LTO. “Door onvoldoende innovatie in de huidige regelgeving en het beleid kan het ver doorgevoerde groene gewasbeschermingssysteem in de land- en tuinbouw, waar wij trots op zijn, niet meer standhouden. De ongelijkheid van het speelveld binnen de EU wordt juist groter door het huidige nationale beleid en regelgeving.”

Zes pro-actieve, concrete acties

De land- en tuinbouwsector heeft daarom zes concrete acties geformuleerd in de brief aan de leden van de Tweede Kamer. Deze zes zijn:
1. Behoud laag risico-toepassingen
2. Versnelde en vereenvoudigde toelating laag-risico producten
3. Duurzaam teeltsysteem (IPM) meewegen bij toelatingen (o.a. vrijstellingen)
4. Eenvoudige wetgeving toelatingen kleine toepassingen
5. Behoud biociden om middels hygiëne ziekten en plagen te voorkomen
6. Benut de ruimte binnen bestaande EU-wetgeving

Download hier de brief van de LTO-organisaties

Bron: LTO Nederland en LTO Glaskracht

Lees ook het bericht:
Lengte imidacloprid-loze periode nog onduidelijk; Sector is overvallen door de gang van zaken

Gerelateerd