Vorig jaar werd er op gerberabedrijven geëxperimenteerd met een biologische aanpak van meeldauw, die ook effectief lijkt tegen Botrytis. Telers en adviseurs constateerden dat een preventief schema met producten op basis van Bacillus amyloliquefaciens stammen (Amylo-X, Serenade en Taegro) beide schimmels langdurig en effectief onderdrukt. De strategie wordt dit jaar breed toegepast, tot nu toe met succes.

De nieuwe aanpak is volgens Jan Hulst van Bayer Crop Science ontstaan door de afgenomen beschikbaarheid van effectieve chemische middelen. Adviseurs zochten veilige alternatieven en kwamen uit bij de groep van de Bacillus preparaten. “Er zijn meerdere Bacillus middelen toegelaten, elk met zijn eigen werkingsmechanisme”, zegt Hulst. “Omdat elk van deze middelen slechts een beperkt aantal keren per jaar mag worden toegepast, ligt het voor de hand om ze ook alle drie te gebruiken. In de gerberateelt gebeurt dat nu op vrij grote schaal, heb ik van adviseurs en wederverkopers begrepen.”

Bacillus trio

Naast het product Serenade uit de stal van Bayer gaat het om Amylo-X van Certis Belchim en om Taegro van Syngenta. “De laatste vijf jaar zien wij dat Serenade steeds vaker in spuitschema’s wordt meegenomen”, geeft Hulst aan. “Met de toenemende ervaring groeit ook het vertrouwen in dit soort producten en dat is terecht.”
“Wij merken ook dat de vraag naar ons product vanuit de sierteelt is aangetrokken”, bevestigt Technisch adviseur Aron Boerefijn van Certis Belchim. “Het is positief om vanuit de praktijk bevestigd te krijgen dat onze Biorationals werken. Amylo-X heeft een brede preventieve werking en past hierdoor goed in een schema tegen schimmels zoals meeldauw en Botrytis. Karma kun je daar ook tegen inzetten, maar dat werkt juist meer curatief.”
Boerefijn beveelt aan om het Bacillus product altijd te combineren met een uitvloeier, teneinde zichtbaar residu te voorkomen. “Zorg ook voor een goede gewasbedekking, dat zal de werking altijd ten goede komen”, zegt hij ten overvloede.

Preventief groen, curatief chemisch

Caroline van den Hoek van Syngenta merkt op dat het ondanks het afwisselende gebruik van de drie producten niet mogelijk is om jaarrond wekelijks te spuiten.
Wanneer de ziektedruk en de groeisnelheid van het gewas relatief laag zijn, zou je het spuitinterval verantwoord kunnen verlengen tot pakweg tien dagen. Anders wordt het wanneer de ziektedruk oploopt en er toch meeldauwplekken zichtbaar worden in het gewas. “Dan kun je beter tijdelijk stoppen en de ziekte eerst chemisch terugzetten”, stelt Van den Hoek. “Na één of enkele correctiebespuitingen is de ziektedruk dan zoveel verlaagd, dat je het met de genoemde groene middelen weer heel lang kunt volhouden. Zo kom je het jaar in veel gevallen toch goed door bij een zeer beperkte inzet van chemische middelen.”

Natuurlijk afweermechanisme

De Crop advisor wijst ook op een mogelijk aanvullende rol voor het product Inssimo, dat het natuurlijke afweermechanisme van de plant activeert door de salicylzuurroute aan te schakelen. “Daar hebben we dit voorjaar leuke resultaten van gezien in een proef met gerbera bij Vertify in Naaldwijk”, licht zij toe. “Juist wanneer de weersomstandigheden wisselvallig zijn en het gewas gevoeliger wordt voor meeldauw, kan dat helpen om infecties buiten de deur te houden. Het betekent ook dat je de preventieve aanpak met Bacillus producten dan langer kunt voortzetten.”

Mercedes

“Op deze manier zijn onze producten geen concurrenten, maar vullen ze elkaar prima aan”, aldus Hulst. Hij maakt de vergelijking met het automerk Mercedes, waarbij de merknaam correspondeert met Bacillus amyloliquefaciens en de afzonderlijke automodellen met de specifieke bacteriestammen die de verschillende producenten hanteren. “Afhankelijk van de stam en de formulering zal de werking van ieder product iets verschillen. Voorop staat echter dat ze gerberatelers alle drie op betrouwbare wijze verder brengen in schimmelbestrijding”, sluit hij af.

Tekst: Jan van Staalduinen