Stap voor stap nadert de realisatie van een bijzondere aardwarmteboring in het Westland. Via deze boring wil een consortium energie van een diepte van vier kilometer naar boven halen. Dit zou een unicum zijn in Nederland. De kansen van dit project zijn groter geworden nu de gemeenteraad van Westland wil meewerken en zich garant stelt tot een bedrag van maximaal 6,5 miljoen euro.

Vorig jaar werd al bekend dat het ministerie van EZ, in het kader van de Green Deal, met een bedrag van 3,6 miljoen euro garant staat voor de proefboring. De proefboring zal, zo is de verwachting, in het vierde kwartaal van 2015 plaatsvinden. Als de proefboring succesvol is en alle betrokken partijen meewerken, kan dit project begin volgend jaar worden uitgevoerd op het braakliggend terrein van FloraHolland aan de Middel Broekweg in Honselersdijk.

De gevraagde garantstelling van de gemeente is uitgerust met enkele ‘veiligheidskleppen’. Zo gelden als voorwaarden voor de gemeentelijke garantstelling onder meer dat de risico’s tijdens de constructiefase zijn afgedekt met verzekeringen en subsidies, en dat de warmteafzet voor meer dan tien jaar contractueel is vastgelegd. Het consortium dat, onder de naam Trias Westland, het initiatief voor deze boring neemt, bestaat uit FloraHolland, HVC en Westland Infra.

Proefboring

Trias Westland bereikte dit voorjaar al de mijlpaal van 50 MWth aan intentieovereenkomsten met in totaal 54 potentiële afnemers die aan het project willen meedoen. Deze overeenkomsten vormen de basis voor de uitwerking van verschillende scenario’s voor warmtenetten. Overigens is met het bereiken van deze 50 MWth zeker nog niet de maximale potentie van de aardwarmteput bereikt.

Studies wijzen uit dat het Trias-reservoir in potentie in circa 80% van de Westlandse warmtevraag kan voorzien. Een proefboring moet aantonen of de beoogde warmte ook daadwerkelijk aanwezig is en economisch winbaar. Wanneer de proefboring succesvol is, kan dit grote aardwarmteproject in het Westland realiteit worden. Dit is ook voor de Westlandse glastuinbouw belangrijk omdat de sector zich via het Energieakkoord gecommitteerd heeft aan verduurzaming van de energievoorziening.

Kijk voor meer informatie op de website van Trias Westland.

Foto: FloraHolland.