Verticale stadsboerderij GROWx is weer begonnen met de productie van groentes en kruiden voor Amsterdamse horecagelegenheden. De vertical farm zag zich halverwege 2018 door financiële problemen genoodzaakt om te stoppen met de teelt van groenten en kruiden. Nadat de financier van de verticale stadsboerderij een nieuw management aanstelde, ging halverwege december de productie weer van start.

In oktober verving het Amsterdams Klimaat & Energiefonds (AKEF) het management van de verticale boerderij, omdat de onderneming op faillissement leek af te stevenen. AKEF investeerde samen met het Nationaal Groenfonds 1,2 miljoen euro in de opstart van GROWx in 2016.

Meer ervaring

De vervanging van het management betekende dat oprichter van GROWx John Apesos zijn functie als directeur moest opgeven voor een rol als adviseur binnen de vertical farm. “Er waren een paar gesprekken nodig om hem te overtuigen van de noodzaak daarvan”, zegt Raymond Steenvoorden, de directeur van AKEF. “Dat is ook begrijpelijk, want GROWx was natuurlijk wel Johns idee. Maar het voortbestaan van het bedrijf vereiste een nieuw team met meer ervaring.”

Statement

Het opnieuw starten van de productie is volgens Steenvoorden belangrijk voor de geloofwaardigheid van de verticale stadsboerderij. “We laten ermee aan de buitenwereld zien dat GROWx weer in business is. We willen zo een signaal afgeven aan de omgeving.” De verticale kwekerij beperkt zich echter niet enkel tot de teelt van kruiden en groentes; de onderneming ontwikkelt sinds kort ook technologie voor de verkoop aan andere vertical farms.

Verticale teeltcontainers

“We bouwen aan containers waarin we de verlichting en watertoevoer precies kunnen regelen”, vertelt Neil Simmons, de nieuwe directeur van de verticale stadsboerderij. “In de toekomst kunnen we zelfs per container verschillende klimaatzones creëren. Daar liggen de echte commerciële kansen, want vertical farming is overal in opkomst.” De mobiele eenheden van de verticale kwekerij moeten halverwege 2019 klaar zijn voor de wereldmarkt.

Nieuwe investeringsronde

Om de nieuwe plannen voor de doorstart van GROWx te realiseren, is de komende maanden wel een nieuwe investering nodig. “Hoeveel geld er precies nodig is kan ik momenteel nog niet zeggen, maar het gaat over miljoenen euro’s”, aldus Steenvoorden. De AKEF-directeur is niet bang dat investeerders wegblijven: “Er cirkelen voldoende investeerders om het bedrijf heen die erin zullen stappen als we goede voortgang laten zien. Daar hoort AKEF trouwens nadrukkelijk ook bij.”

Bron: Trouw/ het Amsterdams Klimaat & Energiefonds.

Gerelateerd