In dit project is een prototype weerbaar teeltsysteem ontworpen voor aardbeien onder glas met vier basiselementen.

De vier basiselementen zijn:

  1. Teelt uit zaad: omdat traditionele aardbeienrassen vermeerderd worden via stek starten de teelten niet schoon.
  2. Alle teeltfasen in de kas: optimale omgevingsomstandigheden voor teelt en biologische bestrijders.
  3. Teelt op steenwol.
  4. Robuuste rassen: (partiële) resistentie tegen ziekten en plagen en verhogen van plantafweer.

Aan dit systeem zijn twee verdedigingslinies toegevoegd: UV-C tegen echte meeldauw. Plus een betere vestiging van tripsbestrijders door de generalistische bestrijders (Orius laevigatus) en de roofmijt A. limonicus door bijvoeren met Artemia (garnalencysten) en het ophangen van bankerplanten.

Referentieteelt aardbei uit stek onder glas

Dit prototype is in de jaren 2020-2022 met een referentieteelt van aardbei uit stek onder glas vergeleken. Met het prototype is een sterke reductie van pesticiden mogelijk, potentieel zelfs een geheel pesticidevrije teelt. De productie was iets lager. De kosten per m2 van het prototype zijn aanzienlijk hoger. Helaas wordt in de standaard economische berekeningen de positieve bijdrage aan gezondheid en milieu niet meegenomen. Zou dit wel zo zijn, dan zal blijken dat ons prototype economisch haalbaar is. Financier van dit project is het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tekst: Kirsten Leiss