Teelttechnieken maken de tuinbouw interessant om in te werken. Het geeft de mogelijkheid om optimaal te presteren en meer uit de teelt te halen. Sensoren in de kas geven een schat aan informatie.

Afgelopen jaren heb ik op mijn bedrijf volop stappen kunnen zetten: dubbel scherm, dakberegening, intern transport, Het Nieuwe Telen, diffuus glas en AR-coating. Zo kan ik efficiënter werken en met minder energie meer bloemen van een betere kwaliteit maken. Van sommige technieken was weinig bekend hoe die toe te passen. Diffuus glas bijvoorbeeld, daarmee had ‘Wageningen’ alleen proeven in andere teelten gedaan (vooral groenten). Die zagen er veelbelovend uit, maar over de effecten in de sierteelt was helaas weinig bekend. Gelukkig heb ik gebruik kunnen maken van de IMM subsidie, dat was net dat zetje in de rug om de stap te wagen. Anders had ik die stap nooit gezet, omdat de risico’s te groot zijn als investeringen niet met harde cijfers worden onderbouwd.

Staatssecretaris Van Dam heeft gereageerd op de evaluatie van IRE en IMM subsidie: ‘Ook zonder subsidies investeert de glastuinbouw in energiebesparende maatregelen. Blijkbaar zijn deze technieken zo rendabel geworden dat ze niet meer specifiek hoeven te worden ondersteund.’ Dat verbaast mij. Ik hoop dat de heer Van Dam begrijpt dat niet elke teelt hetzelfde is en dat wat in de groenteteelt al wel een standaard toegepaste techniek is, niet altijd ook opgaat voor de sierteelt. Het zou zonde zijn als toepassing van deze energiebesparende technieken – zoals HNT en diffuus glas – niet meer worden ondersteund de komende jaren. Dan kan deze ontwikkeling vooral in de sierteelt wel eens stil vallen. Dat betekent een paar stappen achteruit in de teelt, maar ook op gebied van energiebesparing en dus het milieu.

Bij LED’s zie ik dezelfde ontwikkeling. Elke beurs die ik bezoek staat vol met deze lampen, maar er zijn weinig telers in de sierteelt die deze stap momenteel zonder steuntje in de rug aandurven. De prijs is nog hoog en de ontwikkeling staat pas aan het begin. In Frankrijk en België wordt er al wel op grotere schaal geïnvesteerd in LED, mede door ondersteuning van de landelijke overheid en Europa. Staatsecretaris van Dam, hopelijk houdt u rekening met de sierteelt en neemt u dit mee in uw besluiten voor de nieuwe openstelling. Stel ons niet teleur.

Marius Mans
Gerberateler in Brakel