Zoals eerder aangegeven zijn wij met een van onze teeltlocaties betrokken bij het onderzoek naar Het Nieuwe Telen in paprika. Onze kas ligt naast het Improvement Centre in Bleiswijk en is daarom een nuttige referentie. Ik heb begrepen dat in deze editie over diffuus licht ook een update wordt gegeven over het verloop van de proef. In deze tijd van het jaar speelt immers het al dan niet toepassen van een diffuse coating op het dek en het effect ervan op het gewas. Geluiden van collega-paprikatelers leren dat ongeveer de helft van hen kiest voor een diffuse coating. Het blijft een voortdurend wikken en wegen.

Van de vijf jaar dat we op de nieuwe locatie zitten, coaten we voor het derde jaar: het eerste jaar niet, het tweede wel, derde jaar weer niet en nu het vierde en vijfde jaar weer wel. De seizoenen zijn zo wisselend en de variabelen zijn zo lastig in te schatten dat je het voor je idee niet snel goed doet. Licht blijft productie, maar productie is ook optimale groeiomstandigheden. Ik heb momenteel nog geen idee of we het over tien jaar nog doen.
De discussie over wel of geen diffuus glas bij nieuwbouw of verbouw is nog interessanter. De keuze voor een periode van twintig jaar is echt wel risicovol. Even overdekken is een hele operatie. Petje af voor de mensen die hun nek uitsteken, er vertrouwen in hebben en de stap durven zetten.

Ik constateer dat we steeds dieper de wereld en de materie van het licht in gaan. We meten meer en zien in klimaatcellen wat het effect is van licht. Feit is echter dat we pas een paar jaar bezig zijn met grote oppervlaktes met gekleurd LED-licht. Er gaat de komende jaren nog een hele nieuwe wereld open voor de glastuinbouw. Misschien komt er dan eindelijk ook iets uit met perspectief voor de paprikataalt en gaan ook wij ‘het licht zien’.

Feit blijft dat vooral klimaatcellen ons gaan helpen om te leren wat licht nu echt doet. Gesloten ruimtes – met continu dezelfde omstandigheden, hetzelfde gewas, maar met net iets ander licht – laten ons gigantische sprongen maken richting het ideale beeld. Dat dit vele harddisks vol gigabytes laat vullen is slechts bijzaak. Laat die computer maar rekenen, dan kunnen wij nog de kar op en het gewas met eigen ogen beoordelen.

Maikel van den Berg
Paprikateler in Bleiswijk