Begin april is Jacco Vooijs officieel gekozen als nieuwe voorzitter van LTO Glaskracht Westland. Hij volgt Jos van der Knaap op. Een ingrijpend vernieuwd bestuur moet de vorig jaar ingezette koersverandering gestalte geven en Vooijs moet die kar nadrukkelijk gaan trekken. “Het Westland moet toonaangevend zijn en blijven, maar dat kan alleen met inzet van de ondernemers.”

Met Vooijs is een lobbyist en bestuurder aangetrokken die de sector en de regio zeer goed kent. Hij was onder andere werkzaam voor FresQ. “Toen ik het verzoek kreeg, heb ik daar geen moment over nagedacht”, opent hij. “Het voelt als thuiskomen; dit is mijn gebied en mijn sector.” Hij noemt de nieuwe koers ‘typisch Westlands’. “Weg van de gebaande paden wanneer de situatie daarom vraagt. We willen een daadkrachtige organisatie neerzetten, die nauw samenwerkt met de landelijke organisatie, maar die met name de positie en belangen van de Westlandse ondernemers behartigt.”

‘Communicatie is sleutelwoord’

Communicatie is het sleutelwoord voor de komende jaren. Doel is enerzijds verbetering van het imago en de reputatie van de glastuinbouw, anderzijds een grotere betrokkenheid van de Westlandse ondernemers. “Als je ziet wat er op gebied van water en energie gebeurt in ons gebied, maar zeker ook in Oostland, dan is dat indrukwekkend”, stelt Vooijs. “Denk aan projecten als de warmterotonde, het warmtegrid in Pijnacker-Nootdorp en de centrale waterzuivering; die maken dit gebied toonaangevend binnen de glastuinbouw. Het World Horti Center mag in dit rijtje niet ontbreken. Zo worden er voortdurend nieuwe trajecten in gang gezet die de innovatieve status van de regio onderbouwen. De waardering daarvoor kan en moet echter beter.”

‘Positie Westland niet ter discussie’

De unieke positie van het Westland binnen de glastuinbouw staat volgens Vooijs niet ter discussie, al kiezen veel ondernemers voor de gewenste expansie van hun bedrijf voor de buitengebieden van Middenmeer, Rilland of Luttelgeest. “Nee, kavels van 40 of 50 ha zijn hier niet beschikbaar, maar ook de basis van die grote bedrijven ligt in het Westland. Voeg daarbij de centrale pakstations, handelsbedrijven, bloemenveiling en veredelingsbedrijven en de unieke positie van deze regio is helder in beeld gebracht. Geen sierteeltbedrijf die eraan denkt om hier te vertrekken, zelfs niet de ondernemers die ook indrukwekkende vestigingen hebben in Afrika of Midden-Amerika. De flexibiliteit en dynamiek geven een belangrijke meerwaarde. Middelgrote groentetelers onderkennen dat eveneens.”

‘Telers kunnen meedenken’

De belangrijkste landelijke dossiers voor de glastuinbouw, zijn tevens de hoofdthema’s voor de regio Westland: water, plantgezondheid, energie en arbeid. “Door hun lidmaatschap kunnen telers meedenken en voeding geven aan discussies en beslissingen. Deze onderwerpen zijn voor iedere ondernemer in de sector van belang. Zowel landelijk als regionaal liggen de oplossingen voor een belangrijk deel bij de ondernemers. Door deelname aan werkgroepen en andere podia om kennis uit te wisselen, kunnen we met elkaar onze ambities waarmaken en doelstellingen realiseren.”
De initiatieven uit het plan van aanpak zijn op zich niet nieuw, maar als geheel is het wel vernieuwend, zegt Vooijs afsluitend. “Ze moeten ervoor zorgen dat telers in het Westland trots zijn op hun lidmaatschap van LTO Glaskracht. Een krachtige belangenorganisatie vormt het fundament voor een perspectiefrijke toekomst van de sector én van onze regio.”

Tekst: Roger Abbenhuijs. Beeld: Photostudio G.J. Vlekke / Fotovak B.V.

Gerelateerd