Door interactie met de samenleving kan de waardering voor de glastuinbouw in Nederland worden vergroot, vindt Glastuinbouw Nederland. Daarom heeft de organisatie recent de Toolkit Gezondheid & Geluk gelanceerd. Een gereedschapskist vol feiten en ideeën waarmee telers en hun personeel het verhaal over de glastuinbouw aan politici, buren, onderwijs en media goed kunnen vertellen. ‘Onze medewerkers kunnen er zelf mee aan de slag’, zegt HR-manager Bas Hanemaayer van Agrocare.

Het komt zo vaak voor, of je nu ondernemer, werknemer in de glastuinbouw of anderszins betrokken bent bij de sector. In gesprek met buitenstaanders, of het nu buren, lokale politici of anderen zijn, tref je een ongenuanceerd beeld van de sector waar je onvoldoende weerwoord op hebt.
De Toolkit Gezondheid & Geluk is een praktisch hulppakket om beter het verhaal te kunnen vertellen van de sector. Handzame tips, kengetallen, presentaties en voorbeelden van andere bedrijven moeten het telers en hun personeel makkelijker maken om als ‘ambassadeur’ van de glastuinbouw op te treden.

Ambassadeurs

Bij tomatenproducent Agrocare is deze toolkit vorige week tijdens een personeelsbijeenkomst gepresenteerd. Alle aanwezigen gingen daarna naar huis met de ‘Glastuinbouw kletspot’, een hulpmiddel om het gesprek over de sector aan te gaan met buren en andere burgers.
“Er wordt altijd een hoop geroepen over onze sector, maar als de mensen die erin werken als ambassadeur optreden, dan kun je wat tegenwicht bieden. Zo krijgt de sector wat meer vet op de botten wat goodwill betreft. Daarom hebben we Glastuinbouw Nederland uitgenodigd om deze toolkit bij ons te presenteren”, vertelt HR-manager Bas Hanemaayer. “Het is lekker als je vanuit de sector een bepaald geluid kunt laten horen en om een weerwoord te hebben bij kritische vragen. En dat gewapend met kennis die wat verder gaat dan wat je over je eigen bedrijf weet”, vindt hij.

Doelgroepen

Agrocare heeft er bewust voor gekozen dat zoveel mogelijk medewerkers bekend worden met dit hulpmiddel, zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen. “Juist onze medewerkers hebben veel contacten met buitenstaanders en geven weleens rondleidingen aan hun relaties in onze kassen.”
De glastuinbouw zorgt met haar groenten, fruit, bloemen en planten voor een gezonde en gelukkige wereld en de innovaties uit de sector bieden ook oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Die boodschap staat centraal in de toolkit. Om dat verhaal over te brengen zijn vijf doelgroepen onderscheiden: lokale politiek, omgeving en buren, onderwijs en jeugd, werknemers en media.
Bij elk hoort een eigen aanpak met bijhorende middelen. Dit zijn onder meer een factsheet met kengetallen over de sector, diverse PowerPoint-presentaties, tips voor mediaoptredens, tips voor werkbezoeken van raadsleden en ambtenaren en tips hoe je van je werknemers ambassadeurs van je bedrijf en de sector kunt maken.

Tekst: Koen van Wijk