De gewashoeveelheid is van grote invloed op het lichtverlies dat van boven naar onder plaatsvindt in de komkommerteelt. Dat blijkt uit metingen die Wageningen University & Research (WUR) uitvoerde. Onderzoekers van de WUR voerden in het najaar van 2017 metingen uit op twee verschillende locaties waar komkommers door middel van hogedraadteelt groeien.

Beide onderzoeklocaties hadden hun eigen, unieke oriëntatie van LED-tussenbelichting. Het totale lichtverlies naar het kasdek en de kasvloer bedroeg op het ene bedrijf 4%, terwijl dit op het andere bedrijf opliep naar 19%.

Bladhoeveelheid en gewashoogte

Het grote verschil tussen het lichtverlies in beide bedrijven kwam voor een groot deel voort uit de zichtbare verschillen in bladhoeveelheid en de hoogte van het gewas op het meetmoment. De oriëntatie van de tussenbelichting speelt hier mogelijk ook een rol bij. Het komkommerbedrijf waar veel lichtverlies was, had een erg ‘open’ gewas in vergelijking met het andere teeltbedrijf. Samen met de verticale belichtingsmodules zorgt dit -afhankelijk van de positie van de lamp- ervoor dat er gemakkelijker licht verloren gaat.

PAR-licht in midden van het pad

De gewashoeveelheid was ook van invloed op de hoeveelheid PAR-licht dat midden in het pad werd gemeten. Op de twee proefbedrijven ging het om 17% en 34%. Het PAR-licht dat midden in het pad werd gemeten, hoeft niet als verloren beschouwd te worden. De komkommerplanten aan de andere kant van het pad vangen dit licht grotendeels op.

Onderschepping zonlicht

De onderzoekers van WUR deden ook onderzoek naar de onderschepping van het zonlicht. Op beide bedrijven was het percentage zonlicht dat door de komkommerplanten werd opgevangen respectievelijk 96% en 87%. Dat er veel zonlicht wordt opgevangen lijkt positief, maar zorgt ook dat de onderste gewaslaag nauwelijks licht ontvangt.

Lichtoptimalisering

WUR vergeleek op het komkommerbedrijf met verticale tussenbelichting de productie met het onbelicht gedeelte van de kas. Hieruit bleek dat 1% extra PAR-licht dat afkomstig is van tussenbelichting over een heel jaar genomen leidde tot een productiegroei van 0,8%. De onderzoekers denken dat dit deels komt door de stengeldichtheid. Verdere optimalisering met het bijstellen van de stengeldichtheid en een aangepaste vruchtsnoeistrategie, moet het mogelijk maken om de lichtefficiëntie nog verder te verhogen. Het hele onderzoeksrapport is hier te lezen.

Bron: Kas als Energiebron, beeld: Pieternel van Velden