Op vrijdag 17 september ontvingen Hoogeveen Plants uit Boskoop en Bunnik Plants uit Bleiswijk de eerste levering Greenswitch meststof. Hiermee zetten de telers een flinke stap naar groener bemesten in de plantenteelt. Hoogeveen Plants gaat deze nieuwe innovatieve meststof op een deel van het bedrijf inzetten in de teelt van tuinplanten, nog een aantal telers heeft interesse.

Van Iperen startte onlangs met de productie en levering van vloeibare meststoffen die gefabriceerd zijn bij de biogasvergister Agro Energie Hardenberg. Eerder dit jaar won Greenswitch de innovatie award van Horticontact 2021. Deze week kwam daar ook nog de Greentech Innovation Award bij.

Biologisch telen

Hoogeveen Plants telt inmiddels veertien locaties in de wijde omtrek en produceert een breed assortiment tuinplanten verdeeld in vier productgroepen: klimplanten, bamboe en grassen, fruitplanten en helleborus. De planten staan deels in beperkt verwarmde kassen en deels op containervelden.
Sinds drie jaar worden de fruitplanten geheel biologisch geteeld. De opgedane kennis past Hoogeveen waar mogelijk toe in andere teelten. “Uiteindelijk trekken we de duurzame lijn door naar de hele onderneming. Onze doelstelling is om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn. Dat geldt ook voor onze bemesting”, aldus teeltmanager Eduard Pos.

Duurzame meststof

Greenswitch is een duurzame nitraatmeststof uit dierlijke mest. Het proces is een duurzaam, nagenoeg CO2-neutraal productieproces op basis van de Pure Green technologie voor nitraatmeststoffen van organische oorsprong. De ammoniak wordt uit het digestaat (dierlijke mest) gehaald om er hoogwaardige vloeibare nitraatmeststoffen van te maken.

Productieproces

Hoe werkt het? Als eerste gaat de drijfmest in een mestvergister voor de productie van biogas en groene elektriciteit. Die stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd. Wat vervolgens overblijft is digestaat. Ammonium uit deze digestaat wordt gestript en in een bioreactor door middel van bacteriën omgezet in een nitraatoplossing. Deze oplossing wordt verder geconcentreerd tot een eindproduct.
Het is een compleet nieuwe productiemethode waarbij het energieverbruik geminimaliseerd wordt en daarom in vergelijking tot synthetisch geproduceerde nitraatoplossingen een veel lagere CO2 voetprint heeft De omgezette nitraatoplossing kent bij toepassing in de glastuinbouw ook geen stikstofverlies. Mocht de stikstof echter als ammoniumstikstof in de landbouw worden ingezet is dit verlies er wel. Hiermee draagt het productieproces ook bij aan het reduceren van de stikstofuitstoot. Het proces wordt – voor zover bekend – nog niet toegepast op pilot en/of industriële schaal.