Investeringcoöperatie Horticoop en investeerder Pymwymic hebben gezamenlijk een aanzienlijk belang verworven in het Zwitserse bedrijf Vivent. Het bedrijf geldt als een pionier op het gebied van unieke AI-gebaseerde technologie die vroegtijdig een waarschuwing geeft voor ziekten, plagen, droogtestress en tekorten aan voedingsstoffen in tuinbouwgewassen. Daarbij worden sensoren gebruikt die biologische signalen van de planten registreren.

Het diagnostische systeem meet en interpreteert in realtime de reacties van planten op verstoringen in het evenwicht tussen de plant en de omgeving (stressoren), zodat telers beter inzicht krijgen in de gezondheid van hun gewassen.

Sensoren registreren biologische signalen van de plant

Het technologiebedrijf maakt gebruik van plantelektrofysiologie; de interne, elektrische signaalnetwerken van planten die worden gebruikt om groei, voortplanting en verdediging te coördineren − ook wel de hartslag van een plant genoemd. De slimme technologie meet de gezondheid van gewassen met behulp van biologische signalen van de planten zelf en is daarmee een soort fitbit voor planten.
Het apparaat waarschuwt voor ziekten, plagen, tekorten aan voedingsstoffen en waterstress lang voordat visuele symptomen zichtbaar zijn. Daardoor kunnen telers preventief handelen en vroegtijdig de juiste teeltmaatregelen nemen.

Inzicht in gewasgezondheid

De technologie leidt tot geoptimaliseerde teeltrecepten, verhoogde opbrengsten en verbeterde effectiviteit van gewasbescherming. Ook stimuleert het de adoptie van milieuvriendelijke gewasbeschermingsoplossingen, doordat meer voedsel kan worden geproduceerd met minder input.
Wilco Schoonderbeek, Director Investments bij Horticoop: “We zijn overtuigd van het disruptieve potentieel van de technologie en daarom enthousiast om het team van Vivent te ondersteunen. Telers krijgen met deze technologie in een eerder stadium inzicht in de gezondheid van gewassen en kunnen zo duurzamer en rendabeler produceren. Met deze investering investeren we dus in de toekomstbestendigheid van de sector.”