Na een relatief koel voorjaar, is de zomer aangebroken en we hebben inmiddels al diverse hete dagen en periodes achter de rug. Bij de beheersing van het kasklimaat in de zomer gaat het er bij cymbidium met name om de kas- en planttemperatuur in de hand te houden. Dit is zeker van belang in de vroege afdelingen en afdelingen met kerstbloei.

Als de takken nog klein zijn (< 5 cm), zal een te hoge kastemperatuur meestal niet tot directe schade leiden. Wel wordt de takuitgroei fors vertraagd, als de kastemperaturen hoger worden dan 26-27ºC. Langere periodes met hoge kastemperaturen leiden dus tot aanzienlijke bloeiverlating (soms zelfs meerdere weken bloeiverlating).
In de vroege afdelingen komt nu de takstrekking op gang. In dit stadium (taklengte 7-25 cm) zijn de takken veel gevoeliger voor te hoge temperaturen. Zelfs één dag met een te hoge kastemperatuur kan al leiden tot knoprui. Hierbij worden vaak de bovenste bloemen aan de tak afgestoten.

Zwarte neuzen, rode lippen

Tevens kan te hoge temperatuur tijdens de takstrekking leiden tot bloemen met ‘zwarte neuzen’ en ‘rode lippen’. Door de te hoge temperaturen worden de stuifmeelklompjes afgestoten, waardoor ze in een later stadium beschimmelen en zwart worden: zwarte neuzen. Tevens zorgt dit afstoten van de stuifmeelklompjes ervoor dat de bloemen zelf het verouderingshormoon ethyleen gaan produceren, waardoor de bloemlip rood verkleurt. Uit bedrijfsvergelijkend onderzoek is naar voren gekomen dat kastemperaturen van 27ºC of hoger, bij veel soorten leiden tot deze zwarte neuzen en rode lippen. Hierbij worden deze beide verschijnselen pas circa 7 tot 9 weken na de periode met te hoge temperatuur zichtbaar.

Warmtestraling

Het is dus van groot belang dat telers de kastemperatuur in de vroege afdelingen goed in de hand houden. Zorg voor een voldoende dikke krijtlaag op het dek (minimaal circa 50% scherming), om een groot deel van de warmtestraling buiten te houden. Met behulp van een nevelsysteem kan de kaslucht verder worden gekoeld. Let op: bij het gebruik van nevelsystemen gaat het er dus om de kastemperatuur in de hand te houden, en niet om een hoge RV en/of laag vochtdeficit te realiseren! Op bedrijven zonder nevelsysteem kan met korte broesbeurtjes met de regenleiding ook worden gekoeld. Voorkom hierbij dat water in de scheuten loopt, want dan kan scheutrot ontstaan.

Tekst: Gert Benders, Tuinbouwadviesbureau Van der Ende