Afval-, grondstoffen- en energiebedrijf HVC onderzoekt de mogelijkheden voor het veilig en verantwoord opboren en benutten van aardwarmte in Lelystad en Den Helder. HVC hoopt met behulp van geothermie onder andere de kassen in deze twee gebieden te kunnen verwarmen. Het onderzoek brengt in beeld hoeveel warmte HVC in potentie kan winnen, met welke risico’s rekening het bedrijf rekening moet houden en of deze afdoende beheersbaar zijn.

HVC heeft in overleg met de gemeenten Lelystad en Den Helder opsporingsvergunningen voor geothermie aangevraagd voor in deze gemeenten. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat kende deze twee vergunningen toe op advies van TNO, toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en de Mijnraad.

Mooie stap

Marco van Soerland, manager lokale warmte bij HVC, is in zijn nopjes met de toekenning van de opsporingsvergunningen. “Het ontvangen van de opsporingsvergunning is een mooie stap in dit proces. Lelystad en Den Helder erkennen de duurzaamheidsopgave en zien het belang om geothermie op een veilige en maatschappelijk verantwoorde manier te winnen.”

Regie geborgd

Soerland geeft aan dat door de opsporingsvergunningen samen met de gemeenten aan te vragen, de regie op de ondergrond publiek geborgd blijft. “Met deze vergunning hebben gemeenten en HVC het exclusieve recht verkregen om binnen dit gebied de aanwezigheid en de haalbaarheid van aardwarmte te onderzoeken.”

Voortgang

Het onderzoek naar de haalbaarheid van een lokaal warmtenet met aardwarmte als bron in Den Helder is momenteel al bezig. HVC maakt samen met de gemeente Den Helder deel uit van een consortium van zeven partijen om een dergelijk warmtenet op geothermie te bewerkstelligen. In Lelystad zijn al meerdere warmtenetten van verschillende exploitanten; de gemeente kan samen met HVC de warmtetransitie verder vormgeven en versnellen.

Ervaring

HVC heeft al de nodige ervaring op het gebied van geothermie. Het bedrijf neemt al deel aan Trias Westland; een aardwarmteproject voor tuinders in de omgeving van Naaldwijk. Daarnaast levert HVC via warmtenetten warmte aan duizenden woningen en bedrijven in Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk, Dordrecht en Zaanstad. Hierdoor heeft HVC al de nodige praktijkervaring en kennis over geothermie in huis.

Bron: HVC, beeld: Trias Westland