Het kasdek kent twee vormen van warmteverlies, convectie en straling. Het warmteverlies kun je verkleinen door de kasdektemperatuur te verlagen of door de emissie van het kasdek te verkleinen. Tot nu toe konden hoge transmissies en isolatie echter niet goed samen worden gerealiseerd: hoe hoger de isolatie, hoe lager de transmissie en vice versa.

Het ideale kasdek combineert dan ook een zeer hoge transmissie met een zeer hoge isolatiewaarde met minimale energieverliezen. Dit effent de weg naar een fossielvrije rendabele kasteelt zonder dat dit ten koste gaat van productie.

Hogere energiebesparing dan transparant scherm

Recent is het de onderzoekers van Wageningen University & Research gelukt om een ​​industrieel prototype van helder glas te maken die een AR-coating combineert met lage thermische emissie. Simulaties geven een hogere energiebesparing aan dan een transparant scherm. Hiermee is dus een belangrijke stap te zetten naar teeltconcepten voor intensive, niet belichte teelten waarbij de warmtevraag met 12 m³/m² ae omlaag kan.
In het project ‘Het kasdek van morgen; vandaag’ vergelijken we een niet belichte tomatenteelt (Marinice) plantdatum 29 december 2021, plantdichtheid 2,5 stengels/m² onder dit type kasdek met een teelt onder standaard glas. De financier van dit onderzoek is het programma Kas als Energiebron.

Tekst: Frank Kempkes