Uit de jaarlijkse energiemonitor glastuinbouw blijkt dat de CO2-emissie in de sector in 2022 is gedaald met 25%. Deze grote daling is hoofdzakelijk een gevolg van een lager energieverbruik per m², vanwege de hoge energieprijzen. “Wij hebben in 2022 zo zuinig mogelijk geteeld en bespaarden 20 procent energie. Net als wij hebben veel telers de grenzen afgetast. Er is veel geleerd”, aldus bromeliateler Marco Koolhaas.

Het jaar 2022 was een uitzonderlijk jaar, waarin de sterk gestegen energieprijzen een grote impact hadden op het energiegebruik in de glastuinbouwsector. Telers werden gedwongen om ingrijpende keuzes te maken. Uit de Energiemonitor die WEcR recent publiceerde blijkt dat het energieverbruik met 27% is gedaald en de CO2-emissie van de sector met zo’n 25%, naar 4,9 Mton. Per eenheid product daalde het energiegebruik zelfs met 30%.
Telers reageerden vorig jaar op de situatie door zuiniger te stoken, scherp aan de wind te zeilen met de inzet van energie, teeltplannen aan te passen, over te stappen op andere gewassen en zelfs tijdelijk of definitief te stoppen.

Hogere luchtvochtigheid

Marco Koolhaas, bromeliateler in Moerkapelle en lid van de programmaraad van Kennis in je Kas, herkent het beeld uit de Energiemonitor. Hij wijst er wel op dat het energiegebruik extra laag is uitgevallen doordat veel kassen leeg hebben gelegen.
“Met ons bedrijf LKP Plants hebben wij in 2022 een energiebesparing van 20 procent gerealiseerd. We zijn vol in bedrijf gebleven. Voor dit jaar verwacht ik op zo’n 10 procent besparing uit te komen ten opzichte van 2021.”
LKP heeft alle oude energieschermen vervangen en alle drie de kassen voorzien van een extra energiescherm. “Verder zijn we zuiniger gaan telen en vooral minder gaan belichten. Door dat laatste heeft de WKK in 2022 minder uren gedraaid in de zomer en randmaanden. Ook dat zorgde voor een lager energieverbruik”, vertelt Koolhaas.
Zuiniger stoken betekende een etmaaltemperatuur van een halve graad lager, door een lagere minimumbuis aan te houden en minder te kieren met het scherm. “Het komt dan neer op het accepteren van een hogere luchtvochtigheid in de kas. Dit geeft wel een ander gewas, met minder groei. Vooral in het voorjaar leverde het kleinere planten op. Zo is wel wat omzet blijven liggen.”

Ervaring opgedaan

Er is in dat jaar veel ervaring opgedaan met zuinig telen, geeft de teler aan. “We hebben de grenzen afgetast en de voor- en nadelen leren kennen. Dit jaar sturen we op een iets lagere vochtigheid en iets meer belichten om de kwaliteit en productie op gang te houden.”
Vorig jaar nam LKP ook een nieuwbouwvestiging van 1,5 ha in gebruik die is gebouwd als semi-gesloten kas. Hier wordt gestreefd naar 50% minder CO2-uitstoot. De kas wordt voornamelijk verwarmd met geconditioneerde lucht in plaats van verwarmingsbuizen. “We zijn hier nog aan het leren, maar deze werkwijze willen we uiteindelijk doortrekken naar de rest van het bedrijf.”

Investeren

De besparing in 2022 was extreem, maar de 10% van dit jaar is op verantwoorde wijze te behalen zonder kwaliteit en productie in te leveren, stelt de bromeliateler. “Ik denk dat dit globaal het beeld is voor de hele tuinbouw. Er is veel geleerd. Die 10 procent is haalbaar, maar om structureel verder te kunnen dalen zijn er forse investeringen nodig bij de meeste telers.”
“Ik ben wel blij dat via de Energiemonitor zichtbaar wordt gemaakt dat de sector zoveel energie bespaard heeft en zo zuinig mogelijk probeert te telen. Uit veel verhalen hoor je dat er veel mogelijk bleek op dat punt. Maar er zijn natuurlijk ook telers over de rand zijn gegaan, daar lees je niet snel iets over”, besluit Koolhaas.

Tekst: Koen van Wijk